Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Dag van de Friese amateurarcheologie

Dag van de Friese amateurarcheologie

Dag van de Friese amateurarcheologie

Het lijkt steeds populairder te worden: speuren in de grond naar schatten uit het verleden, of het nu een middeleeuwse mantelspeld of restant van een vliegtuigen uit Tweede Wereldoorlog is. Voor deze amateurarcheologen is de Dag van de Friese Amateurarcheologie, met determinatie en ontmoeting. Het is op zaterdag 10 juni van 11.00-17.00 uur in de Schierstins te Feanwâlden.

Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. Tijdens de Dag van de Friese Amateurarcheologie kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Archeoloog Jelle Schokker van het Noordelijk Archeologisch Depot en Kramer´s collega Lútzen Haak zijn eveneens aanwezig voor determinatie/taxatie. Twee jonge Friese amateurarcheologen tonen ook hun schatten: Rein Nijp en voor het eerst ook Jelle Wietze de Haan. De laatste heeft onder andere een 2000 jaar oude Romeinse balteus en een Canadees zeemanszakmes uit 1945 gevonden.

Voor kinderen is er een ´zandbak´ waar ze archeologische voorwerpen kunnen grabbelen. Ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy is aanwezig.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten. Voor inlichtingen: info@schierstins.nl en tel. 0511-472937.
Entree: € 3,50 (donateurs Schierstins € 2,50; kinderen t/m 16 jaar € 1,00)