Ids Wiersma zette er 100 jaar geleden al z’n schildersezel neer, samen met kunstvrienden als Egnatius Ydema en Simon Kamminga. Van Ids Wiersma hangt een aantal werken op deze tentoonstelling. Nog steeds laten kunstenaars zich inspireren door dit gebied. In de laatste kwart eeuw togen Cees Booij, zijn vader Theo en echtgenote Hiske van der Sande uit Dokkum met enige regelmaat naar het Bûtenfjild om er te schilderen. Van alle drie hangt er werk in de Schierstins. Jan Reinder Adema woonde in dit gebied en maakte er zijn bijzondere grafiek van ribkarton. Gosse Koopmans laat werken zien van zijn leefomgeving Earnewâld en Eastermar. Ook etser Hans Blanken en kunstschilders Doet Boersma, Rein Halbersma en Jan Jansma wonen in de omgeving van het waterrijke deel van de Friese Wouden en laten zich erdoor inspireren. Keramiste Henneke Chevalier woont in het Groningse Westerkwartier, dat eenzelfde soort landschap heeft als de Noordelijke Friese Wouden. Haar werk, onder andere ‘Coulissen’, zijn meer abstract maar verwijzen naar het omringende landschap.