Za. 16 dec. t/m zo. 7 jan.’18 - Expositie blikken trams en treinen van Gjalt Kootstra

Kootstra collectie

Tram Feanwalden

 

 

De Schierstins exposeert een grote hoeveelheid (blikken) modeltreinen en modeltrams uit de collectie van Gjalt Kootstra.

Er is een unieke spoorbaan met rijdende tram op schaal opgesteld. Het is een van de pronkstukken op de expositie in de 2e helft van december en 1e week van januari. Behalve deze trambaan toont Kootstra vele mooie modeltreinen, kaart en boeken.

Toevallig of niet: Kootstra woont in een voormalig huis voor spoorpersoneel direct aan de spoorlijn in Haren. Net als vele anderen beoefent de uit Drachten afkomstige Fries-om-utens zijn hobby grotendeels op een zolder. Spoorbanen, stations, seinpalen, locomotieven en wagons, Kootstra heeft ze allemaal. In elk geval zo’n 225 wagons en 20 loco’s. Een groot deel van deze collectie verhuist voor enige weken naar De Schierstins.

Bijzonder is dat Kootstra - wonend in Haren, maar afkomstig uit Drachten – ook enige locomotieven heeft van modellen die rondom Feanwâlden reden. Het gaat om 2 Henschel’s, destijds gemaakt in Kassel. Het eerste model stamt uit 1898, de tweede uit 1914/1915. Verder laat Kootstra nog een dieselloco zien, die bij Werkspoor in Nederland is gemaakt. De oudste modelloco stamt uit 1907. Uit 1910 heeft de verzamelaar een opwindbare locomotief van het vooroorlogse merk Bing uit Neurenberg. Het gaat trouwens allemaal om modellen van het type 0, een slag groter dan bijvoorbeeld de Märklin-treinen. Hij vond deze treinen te kant en klaar; hij repareert liever beschadigde modellen of modellen die niet helemaal af zijn. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld baleinen van paraplu’s of breinaalden om z’n modellen compleet te maken.

 

 

Dinsdag 16 Januari t/m Zaterdag 24 Februari - Expositie ‘Staten en stinzen in beeld’

Klaes Posthuma uit Harlingen heeft tientallen verdwenen en bestaande stinzen en staten vastgelegd op doek. Daaronder de vermaarde Holdinga State uit Anjum en de Cammingha State uit Ferwert.

Posthuma (Hommerts, januari 1945) is van beroep restauratieschilder. Vanaf z’n jeugd schildert hij. Toen hij eens naar de middelbare school liftte, stopte een klokkenmaker uit Joure voor hem. Eenmaal in de auto vroeg de klokkenmaker hem naar zijn opleiding. Posthuma vertelde dat hij voor huisschilder leerde en dat hij ook van vrij schilderen hield. Toen wees de bestuurder hem op een wijzerplaat in de auto: kun je die ook beschilderen? Zo kreeg Posthuma zijn eerste opdracht.

De restauratieschilder uit Harlingen heeft heel veel taferelen op wijzerplaten van klokken geschilderd. Ook restaureerde hij voorwerpen met Hindeloper schilderkunst. Posthuma heeft verder artikelen geschilderd, die bestemd waren voor de museumwinkel van het Openluchtmuseum in Arnhem. Maar een van zijn belangrijkste opdrachten was een restauratieschilderklus in het Planetarium te Franeker. Ongeveer een maand geleden herschilderde hij nog het zogenaamde jaarplankje van Eise Eisinga’s meesterwerk. Een andere grote opdracht was het vervaardigen van 400 taboeretten (krukjes) in Hindeloper schilderkunst als relatiegeschenk voor het bedrijf Lijemp.

Samen met zijn vrouw had Posthuma ook een kunstnijverheidswinkel. In zijn werkzame leven was hij lid van het Noordelijk Scheppend Ambacht, waar ook houtsnijders en ‘bonkefikers’ deel van uitmaakten. Bovendien was hij mede-oprichter van de Vereniging voor Classicistisch Wonen in Friesland.

Reeds sinds 1986 schildert Posthuma op doek en paneel. Het begon met skûtsjes. Voor de staten en stinzen baseert hij zich op oude tekeningen en andere platen. Hij omschrijft zijn werk als documentair-realistisch.

 

Zondag 21 Januari - Nieuwjaarsconcert - Salonorkest Sinnema met zangeres Ineke Dijkstra
Het concert is inmiddels uitverkocht

Salonorkest Sinnema

Aan het concert van de dit jaar precies 100-jarige muziekgezelschap wordt meegewerkt door de jonge zangeres Ineke Dijkstra en gitarist Lennard Fopma.

Salonorkest Sinnema is in 1918 begonnen als een klein kamerorkest en bestaat dus precies 100 jaar. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een muziekgroep met 22 leden. Het orkest bestaat nu uit 8 strijkers en 12 blazers, piano en slagwerk. Onder leiding van Nynke Jaarsma wordt er een heel gevarieerd repertoire gebracht: salonmuziek, maar ook musical-melodieën, bewerkingen van lichte popmuziek, jazz, enzovoorts. In elk geval goed in het gehoor liggende, lichte muziek. Samen met Ineke Dijkstra gaat het salonorkest zorgen voor een gezellige middag met mooie muziek.

Een jazz-recensent schreef het volgende over zangeres Ineke Dijkstra: ,,Een belangrijke rol werd door de jonge zangeres Ineke Dijkstra vervuld. Met een soepele timing en veel durf gaf zij een extra dimensie aan dit optreden.” Salonorkest Sinnema is vooral gecharmeerd van haar warme stem. Dirigente Nynke Jaarsma speelde op jonge leeftijd bij de harmonie in haar geboorteplaats Makkum. Ze bouwde een muzikale carrière op via het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest en het conservatorium in Amsterdam. Na haar terugkeer naar Fryslân gaat ze lesgeven en dirigeren voor jeugdorkesten en muziekkorpsen. Ondertussen is ze hobo blijven spelen, en werkt ze vele jaren als vaste vervanger bij het Noord Nederlands Orkest. Momenteel dirigeert ze behalve ‘Sinnema’ ook het Wachtkamerorkest in Leeuwarden. Ze geeft verder hoboles, maakt arrangementen en lesboeken en is mede-auteur van ‘Horen, lezen en spelen’, een in vele talen uitgebrachte methode voor blazers.

Zie ook www.salonorkestsinnema.nl.

 

Vrijdag 26 Januari - '2018verhalen - Verhalen zonder vitrines'

2018verhalen

Net als de meeste andere musea van Friesland is de Schierstins op vrijdagavond 26 januari gratis te bezoeken. Verschillende vrijwilligers vertellen verhalen in de diverse vertrekken van Frieslands enige torenstins .

De LF2018-verhalen in musea en andere gebouwen zijn hét opstapje naar het Openingsfeest van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van zaterdag 27 februari.

In de Schierstins horen de bezoekers verhalen over middeleeuwse bouwsels, 19e-eeuwse bomen, 20e-eeuwse postbeambten, 21e-eeuwse bezoekers, ongewone tweelingbroers en een voorleesverhaal van een beroemdheid in Feanwâlden en ver buiten Fryslân. Verhalen die verteld worden door vrijwilligers en daarmee aansluiten op het thema Mienskip van LF2018. Het zijn verhalen over voorwerpen die niet in vitrines in de Schierstins liggen, en daarom nooit verteld worden aan de bezoekers. Met elkaar hopen de verantwoordelijke vrijwilligers er een mooie avond van te maken. Iedereen kan ook nog genieten van de mooie schilderijen van vooral verdwenen staten en stinzen van Klaes Posthuma en de vaste exposities. Voor alle verhalen 2018verhalen.

De ‘2018verhalen’ zijn mede dankzij de professionele begeleiding van Tryater tot stand gekomen.

 

Donderdag 8 Februari - Volkslegers en stinzen in Friesland - Lezing met beelden door prof. dr. Hans Mol

soldaat

In de late middeleeuwen deden boeren en burgers overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad.

Eind vorig jaar probeerde prof. dr. Hans Mol uit Bolsward hierin verandering te brengen met zijn boek ‘Friese volkslegers tussen 1480 en 1560’. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland in een tijd waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden.

Hans Mol onderzocht o.a. waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke zelfstandigheid te bewaren. Een onderwerp dat bij uitstek geschikt is voor onze middeleeuwse Schierstins, de laatste middeleeuwse torenstins van onze provincie.