Zaterdag 19 Mei - Dag van het Kasteel

Dag van de Friese Amateurarcheologie over de volle en late middeleeuwen: ontmoeting, determinatie, informatie, presentatie educatieproject, registratie, exposities

Overhandiging Gordelbeslag

 

Op de foto links Robbert Velt en Jaap van der Boon; op de foto rechts het Gordelbeslag in de hand van Robbert Velt (foto gemaakt door Douwe Oosterbaan)

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Deze en andere amateurarcheologen kunnen terecht in de Schierstins voor een ontmoetings- en determinatiedag. Het thema is de volle en late middeleeuwen. Deze dag valt binnen het Pinksterweekend, waarin ook de landelijke Dag van het Kasteel is. Tijdens de dag kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

De jonge, maar ervaren amateur-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Verder is ook archeoloog Johan van Gent van de partij. Hij is coördinator van de archeologische steunpunten in Friesland (archeologie.frl) Er is ook een registrator van PAN (Portable Antiques Netherlands) aanwezig, die vondsten van voornamelijk amateurarcheologen registreert. Bovendien toont de educatiegroep van de Schierstins haar project voor basisschoolkinderen, met middeleeuwse voorwerpen: Stins!.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door amateurarcheoloog Robbert Velt. Hij gaf afgelopen herfst een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij ook een aantal van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.