Zaterdag 11 Augustus - Fietstocht in ‘culturele hoofdregio De Wâlden’

Fietstocht 2017

In het jaar van Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân organiseert de Schierstins een fietstocht naar de Culturele Wâlden. De route leidt door deze boomrijke regio, waar bekende Friese toneelspelers, kunstschilders, schrijvers en artiesten uit de muziekwereld hebben gewoond.

De deelnemers fietsen door straten of langs dorpen waar Baas boppe Baas-Rinse Westra zijn oorsprong heeft (Oudwoude) en waar de kunstschilder Jaap Rusticus vandaan kwam, namelijk Buitenpost. Dat de landelijk bekende stemkunstenaar Greetje Bijma in Westergeest heeft gewoond is te zien aan de Bijmastrjitte in Westergeest. Ook Kollum leverde zijn culturele talenten, zoals de hoornist Jacob Slagter. Kootstertille is in de eerste week van januari provinciaal in het nieuws met zijn Nieuwjaarsrevue. Dichter bij de Schierstins heeft Noardburgum schrijvers als Abe Brouwer en Nyk de Vries geleverd. En Feanwâlden zelf staat natuurlijk bekend als schrijversdorp: Theun de Vries, Durk van der Ploeg, Bertus Klazinga, Ypk van der Fear en Freark Dam. En dan hebben we het nog niet over de acteurs Theun Plantinga en Tet Rozendal.