Donderdag 3 Mei - Lezing over berechting collaborateurs in Fryslân door oud-rechter mr. Michiel Severein

Collaborateurs

Tegenwoordig kennen we het Joegoslavië-tribunaal voor oorlogsmisdadigers, na de Tweede Wereldoorlog waren er de Bijzondere Gerechtshoven voor landverraders. Tijdens de periode 1940-1945 werkten veel Nederlanders samen met de Duitse Bezetter. Ze trokken een Duits uniform aan, pleegden verraad of hielden zich bezig met andere zaken die landgenoten in gevaar brachten. Na de oorlog werden zij gearresteerd, geïnterneerd en voor de rechtbank geleid. In Leeuwarden werd het Paleis van Justitie ingericht als een van de vijf Bijzondere Gerechtshoven in ons land. Mr. Severein onderzocht maar liefst alle 554 zaken die werden behandeld in de Friese hoofdstad. De in Groningen wonende oud-officier van justitie en oud-rechter promoveerde op dit onderwerp en schreef er het boek ‘Alles is gedaan om het recht te vinden. Bijzondere rechtspleging in Leeuwarden 1945-1949’ over. Ongetwijfeld passeerden tijdens het doorspitten van de stapels archiefstukken ook de namen van de beruchte landverrader Pier Nobach en de in Leeuwarden werkende nazi-handlangers Sleijfer en Lammers. Severein zal tijdens de lezing ook nader ingaan op de situatie in Noordoost Fryslân. Bovendien laat hij enige foto’s zien. Uiteraard mogen aanwezigen ook vragen stellen aan de heer Severein. Uit zijn grondige studie van de rechtzaken concludeert Severein dat het Hof de verdachten een eerlijk proces heeft gegeven. Het Hof is daarnaast gevoelig gebleken voor de wens van de samenleving dat collaborateurs streng gestraft moesten worden. Alleen al het feit dat iemand dienst nam in het Duitse leger kon al een straf van zes tot tien jaar opleveren. Ook al had zo’n persoon nooit een schot gelost. Door extra zware straffen op te leggen heeft het Hof bijgedragen aan het wegnemen van onlustgevoelens in de samenleving.