Zaterdag 14 en Zondag 15 April - Museumweekend

Met gratis rondleiding door tuin/gebouw

Holwortel

Foto: Holwortel

Tijdens het museumweekend worden rondleidingen gehouden langs de stinzenplanten en door het gebouw. Deskundige gidsen vertellen de bezoekers over de stinzenplanten en de historie van de stins. Het bijzondere van de Schierstins-tuin is dat het de meeste soorten stinzenplanten op zo’n relatief kleine oppervlakte herbergt. Wat de Schierstins-tuin ook apart maakt, is het feit dat de stinzenplanten de naam als soort hebben gekregen dankzij de inwoners van Feanwâlden. Vroeger stond de tuin van het monumentale gebouw vol met de witte bloemen van het Haarlems klokkenspel. De dorpsbewoners noemden ze de ‘stinseblomkes’. Dr. J. Botke is de eerste die deze naam op schrift heeft gesteld.

 

Zaterdag 28 April t/m Zondag 24 Juni - Lente-expositie Grûn van kunstschilder - Doet Boersma

Boersma.Doet.Sinneljocht kl

Sinneljocht

De Leeuwarder kunstschilder Doet Boersma is een nieuwe weg ingeslagen in haar schilderwerken. Ze laat in haar nieuwe werk de ‘onzichtbare processen’ in de natuur zien. Na jaren landschappen geschilderd te hebben, wil ze meer de essentie laten zien. Geabstraheerd geeft Doet de natuurlijke processen weer, zoals de vruchtbaarheid van de aarde (in het Fries: grûn), het wortelen, de invloed van licht en water, maar ook de verleiding voor insecten door kleur en geur. In het onderwerp ‘landschap’ kan Doet haar kunstenaarschap kwijt: kleur, vorm, sfeer, dynamiek en abstracties. Dit resulteert in een bombardement van kleur, want Doet is een volbloed colorist. Toch maakt ze ook ingetogen werk, uiterst subtiel van kleur en sfeer.

Doet Boersma (Wjelsryp, 1958) doorliep de lerarenopleiding (tekenen en handvaardigheid) in Leeuwarden en de kunstacademie Minerva in Groningen. Zij heeft zelf in de Friese hoofdstad de Kunstacademie Friesland opgezet in het voormalig gemeentehuis van Leeuwarderadeel aan de Schrans. Bovendien geeft ze ook elders teken- en schildercursussen. Ze exposeert regelmatig als ‘artist in residence’ in het buitenland, zoals China, Ierland, Italië, Portugal en de Verenigde Staten.

Bovendien organiseert ze op zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00 uur voor de tweedemaal een tekenwandeltocht, waarbij over een mooie route van maximaal 4 kilometer gewandeld en getekend wordt. Opgave kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Kunstacademie Friesland in Leeuwarden).

 

Donderdag 3 Mei - Lezing over berechting collaborateurs in Fryslân door oud-rechter mr. Michiel Severein

Collaborateurs

Tegenwoordig kennen we het Joegoslavië-tribunaal voor oorlogsmisdadigers, na de Tweede Wereldoorlog waren er de Bijzondere Gerechtshoven voor landverraders. Tijdens de periode 1940-1945 werkten veel Nederlanders samen met de Duitse Bezetter. Ze trokken een Duits uniform aan, pleegden verraad of hielden zich bezig met andere zaken die landgenoten in gevaar brachten. Na de oorlog werden zij gearresteerd, geïnterneerd en voor de rechtbank geleid. In Leeuwarden werd het Paleis van Justitie ingericht als een van de vijf Bijzondere Gerechtshoven in ons land. Mr. Severein onderzocht maar liefst alle 554 zaken die werden behandeld in de Friese hoofdstad. De in Groningen wonende oud-officier van justitie en oud-rechter promoveerde op dit onderwerp en schreef er het boek ‘Alles is gedaan om het recht te vinden. Bijzondere rechtspleging in Leeuwarden 1945-1949’ over. Ongetwijfeld passeerden tijdens het doorspitten van de stapels archiefstukken ook de namen van de beruchte landverrader Pier Nobach en de in Leeuwarden werkende nazi-handlangers Sleijfer en Lammers. Severein zal tijdens de lezing ook nader ingaan op de situatie in Noordoost Fryslân. Bovendien laat hij enige foto’s zien. Uiteraard mogen aanwezigen ook vragen stellen aan de heer Severein. Uit zijn grondige studie van de rechtzaken concludeert Severein dat het Hof de verdachten een eerlijk proces heeft gegeven. Het Hof is daarnaast gevoelig gebleken voor de wens van de samenleving dat collaborateurs streng gestraft moesten worden. Alleen al het feit dat iemand dienst nam in het Duitse leger kon al een straf van zes tot tien jaar opleveren. Ook al had zo’n persoon nooit een schot gelost. Door extra zware straffen op te leggen heeft het Hof bijgedragen aan het wegnemen van onlustgevoelens in de samenleving.

 

Zaterdag 19 Mei - Dag van het Kasteel

Dag van de Friese Amateurarcheologie over de volle en late middeleeuwen: ontmoeting, determinatie, informatie, presentatie educatieproject, registratie, exposities

Overhandiging Gordelbeslag

 

Op de foto links Robbert Velt en Jaap van der Boon; op de foto rechts het Gordelbeslag in de hand van Robbert Velt (foto gemaakt door Douwe Oosterbaan)

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Deze en andere amateurarcheologen kunnen terecht in de Schierstins voor een ontmoetings- en determinatiedag. Het thema is de volle en late middeleeuwen. Deze dag valt binnen het Pinksterweekend, waarin ook de landelijke Dag van het Kasteel is. Tijdens de dag kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

De jonge, maar ervaren amateur-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Verder is ook archeoloog Johan van Gent van de partij. Hij is coördinator van de archeologische steunpunten in Friesland (archeologie.frl) Er is ook een registrator van PAN (Portable Antiques Netherlands) aanwezig, die vondsten van voornamelijk amateurarcheologen registreert. Bovendien toont de educatiegroep van de Schierstins haar project voor basisschoolkinderen, met middeleeuwse voorwerpen: Stins!.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door amateurarcheoloog Robbert Velt. Hij gaf afgelopen herfst een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij ook een aantal van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.

 

Zaterdag 30 Juni - Wandeltocht - Wetterwâlden II

Landschap.Wouden

Foto: Marcel van Kammen

Na de geslaagde wandeltocht vorig jaar door het moerassige, noordelijke buitengebied van Feanwâlden, is deze keer het drogere, zuidelijke buitengebied richting Burgum aan de beurt, het Wâlden-deel. Een gebied met prachtige wandelpaden te midden van het groen. En de mooie fietsbruggen om de Centrale As over te steken.

Afstanden 10/25 km

25 km. Start 9.00 - 10.00 uuur
10 km. Start 10.00 - 11.00 uur