Zaterdag 9 April en Zondag 10 april - Museumweekend met uitleg over de Stins, stinzenplanten en tekeningen.

Stinzenplanten en toren

Rondleidingen langs de stinzenplanten en door het gebouw. Deskundige gidsen vertellen de bezoekers over de stinzenplanten en de historie van de stins.

In de Schierstins is een expositie over ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ en over de schrijver Theun de Vries te bezichtigen.

Botanisch tekenaar Sigrid Frensen is beide middagen aanwezig om over haar expositie ‘Botanisch Gezien´ te vertellen of zelf te tekenen. Zij toont in de Schierstins prachtige tekeningen van planten, soms compleet met bloem en bol. Je ziet dus de plant nog beter dan wanneer die buiten staat.

Het bijzondere van de Schierstins-tuin is dat het de meeste soorten stinzenplanten op zo’n relatief kleine oppervlakte in Friesland herbergt. Wat de Schierstins-tuin ook apart maakt, is het feit dat de stinzenplanten de naam als soort hebben gekregen dankzij de inwoners van Feanwâlden. Vroeger stond de tuin van het monumentale gebouw vol met de witte bloemen van het Haarlems klokkenspel. De dorpsbewoners noemden ze de ‘stinseblomkes’. Dr. J. Botke is de eerste die deze naam op schrift heeft gesteld.

 

 

Zaterdag 25 Juni - Wandeltochten door lommerrijke Wâlden - 10 en 20 km

Eén van de mooiste gebieden van de Noordelijke Friese Wouden is de boomrijke streek tussen Feanwâlden en Burgum. Een mooi gebied voor de wandeltochten. Het gaat om een route van 10 en een route van 20 kilometer.

Voor de 20 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen, alleen bij de Schierstins. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn. Reserveren is niet nodig.

Feanwâlden ligt op de grens van het moerassige Buitenveld/Houtwiel en het typische slagenlandschap met houtwallen. Deze keer gaat de wandeltocht langs het laatstgenoemde landschap, waarbij naast de houtsingels ook bospartijen zijn, die herinneren aan de landgoederen van weleer.

Bijzonder verrassend is de route van 10 kilometer die door ´nieuw´ aangelegd bos gaat, dat in de 18e en 19e eeuw onderdeel was van een uitgebreid areaal bos. Dat bos strekte zich uit van het huidige zorgcentrum Nieuw Toutenburg tot it Oastein ten oosten van Feanwâlden. In de 19e eeuw doorsneden de toen aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Rijksstraatweg het bos. Begin 20e eeuw was alleen het deel rond Nieuw Toutenburg nog over, maar door nieuwe aanplant is een deel van het bos hersteld.

De 20 kilometer gaat ook door het oudste, zuidelijke deel van het bos. Een deel van de zuidelijke route behoort toe aan waterleidingbedrijf Vitens die hier reeds voor de oorlog water putte uit de bodem.

 

Zaterdag 11 Juni - Dag van de Friese amateurarcheologie met waardebepaling deskundigen 2022

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens.

Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. Tijdens de Dag van de Friese Amateurarcheologie kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Mogelijk is ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy aanwezig.

Robbert Velt laat een van zijn meest bijzondere recente vondsten zien: een gouden munt van de Franse koning Philippe VI de Valois (1328-1350), waar een muntfibula van is gemaakt. Deze muntfibula houdt vanwege het zogenaamde Ankerkruis verband met de kruistochten. Dat zo´n munt van goud is, maakt hem heel speciaal. Hij wordt dan dit najaar ook in het Friese Museum tentoongesteld.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.

 

Zaterdag 23 April - Concert Ferlet

Janneke Warringa

Zangeres Janneke Warringa brengt een nieuw, Friestalig liedjesprogramma, met als thema en titel 'Ferlet'. 'Ferlet' betekent behoefte en verlangen. Verlangen naar datgene wat wij de afgelopen tijd zo gemist hebben: aanraking, verbinding, warmte, troost, maar ook 'ferlet' aan werk, cultuur, reizen.

De liedjes in Jannekes programma gaan allemaal over dit thema: hoop en verlangen. Met nieuw materiaal en bestaande nummers in een Friese vertaling, van onder anderen Baukje Wytsma. Janneke is bij uitstek een vertolker van het chanson en het kleinkunstlied. Ze voelt zich zeer verbonden met de muziek van zangers als Jacques Brel en Edith Piaf, maar ook met het repertoire van Eva Cassidy, Adele, Stef Bos, De Dijk en Randy Newman.

Janneke werkt sinds kort nauw samen met de bekende pianist Peter van der Zwaag, muzikaal begeleider van onder meer Willeke Alberti, Jenny Arean, Robert Long en Liesbeth List. Verder wordt ze muzikaal ondersteund door zangeres Elske Fekkes en celliste Andrea Meijer.

Voor meer info: www.lajannmusic.nl

 

Zaterdag 26 Maart - Concert LEF Vocal Group STIM

Stim

Vocal Group STIM komt met het programma LEF. Met deze voorstelling brengt de zanggroep een ode aan het leven van alledag. Het leven met al zijn vreugde en verdriet, hoop en teleurstelling, voorspoed en tegenslag. Ogenschijnlijk kleine verhalen, die in de lawine van het wereldnieuws vaak ondersneeuwen. Verhalen die iets zeggen over wie we zijn. Die herkenbaar zijn en juist daarom troost bieden, een glimlach opwekken of je helpen om te relativeren. De verhalen worden afgewisseld met meerstemmige arrangementen van Nederlandstalige luisterliedjes van onder andere Louis Neefs, De Poema’s. Yentl en De Boer, Maggie Mc Neal, Ruth Jacott en hertalingen van Randy Newman en Sting.

Stim is een ambitieuze groep van twaalf ervaren zangers en zangeressen uit Fryslân, die na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek elkaar in 2006 vonden. Het is een close harmony groep die zowel a capella als met begeleiding zingt. Zes vrouwen. Zes mannen. Drie van elke stemsoort: sopraan, alt, tenor, bas. Iedere maandagavond repeteren ze in Damwoude.