Zaterdag 11 Juni - Dag van de Friese amateurarcheologie met waardebepaling deskundigen 2022

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens.

Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. Tijdens de Dag van de Friese Amateurarcheologie kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Mogelijk is ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy aanwezig.

Robbert Velt laat een van zijn meest bijzondere recente vondsten zien: een gouden munt van de Franse koning Philippe VI de Valois (1328-1350), waar een muntfibula van is gemaakt. Deze muntfibula houdt vanwege het zogenaamde Ankerkruis verband met de kruistochten. Dat zo´n munt van goud is, maakt hem heel speciaal. Hij wordt dan dit najaar ook in het Friese Museum tentoongesteld.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.