Zaterdag 25 Juni - Wandeltochten door lommerrijke Wâlden - 10 en 20 km

Eén van de mooiste gebieden van de Noordelijke Friese Wouden is de boomrijke streek tussen Feanwâlden en Burgum. Een mooi gebied voor de wandeltochten. Het gaat om een route van 10 en een route van 20 kilometer.

Voor de 20 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen, alleen bij de Schierstins. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn. Reserveren is niet nodig.

Feanwâlden ligt op de grens van het moerassige Buitenveld/Houtwiel en het typische slagenlandschap met houtwallen. Deze keer gaat de wandeltocht langs het laatstgenoemde landschap, waarbij naast de houtsingels ook bospartijen zijn, die herinneren aan de landgoederen van weleer.

Bijzonder verrassend is de route van 10 kilometer die door ´nieuw´ aangelegd bos gaat, dat in de 18e en 19e eeuw onderdeel was van een uitgebreid areaal bos. Dat bos strekte zich uit van het huidige zorgcentrum Nieuw Toutenburg tot it Oastein ten oosten van Feanwâlden. In de 19e eeuw doorsneden de toen aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Rijksstraatweg het bos. Begin 20e eeuw was alleen het deel rond Nieuw Toutenburg nog over, maar door nieuwe aanplant is een deel van het bos hersteld.

De 20 kilometer gaat ook door het oudste, zuidelijke deel van het bos. Een deel van de zuidelijke route behoort toe aan waterleidingbedrijf Vitens die hier reeds voor de oorlog water putte uit de bodem.