Zaterdag 10 September t/m Zondag 23 Oktober - Foto-expositie Kwetsbare Natuur

De ´Kwetsbare Natuur´ is het thema waaraan de Vereniging Natuurfotografen Friesland een expositie heeft gewijd. Met talloze foto´s en gedichten van Monique Buising wordt een beeld geschapen van de schoonheid, maar ook de bedreigingen van de natuur.

De vereniging vindt het van belang regelmatig naar buiten te treden om anderen te laten zien wat de natuur ons aan moois nog steeds te bieden heeft, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Natuurfotografie met een bijzonder accent op de herwaardering van onze natuur.

Wereldwijd zijn er grote zorgen over onze natuur, over bedreigingen waardoor onze leefwereld wordt aangetast. Dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over klimaatsverandering, verdroging, verzuring, ontbossing, terugloop biodiversiteit, versnippering en vernietiging leefgebieden en vervuiling.

Bedreigingen die in totaliteit bijna niet te bevatten zijn. De optimist ziet hier en daar nog kansen en mogelijkheden het tij te keren, de pessimist raakt steeds verdrietiger en haakt af.

De betrokken natuurfotografen willen aandacht vragen voor dit thema en voelen een verantwoordelijkheid om in hun foto’s, naast de schoonheid van de natuur, ook de kwetsbaarheid te tonen. Het doel van de expositie is om de bezoeker te betrekken in de bewustwording van deze kwetsbaarheid en de unieke waarde van de natuur.

In het onderwerp is gezocht naar een mooie balans binnen ´kwetsbaarheid´ en de expositie kent zeven sub-thema’s: jong leven, fragiliteit, dier in wereld, verloren, bedreiging, gevangen, verstoring.

Naast de fotografie wordt poëzie gepresenteerd van Monique Buising. Een unieke combinatie voor een expositie binnen de fotografie.