Vrijdag 7 Oktober - Theun de Vrieslezing 2022 door Sander Terphuis

Terphuis

´Vrijheid of verzet´ Kantelpunt in de 21e eeuw?

In de Theun de Vries-lezing van 2022 staan de zeer actuele en belangwekkende thema’s vrijheid en verzet centraal. Spreker is de landelijk bekende Iraanse vluchteling Sander Terphuis. Hij begon in Nederland zijn carrière binnen de rechterlijke macht en werkt momenteel als adviseur van minister Hoekstra op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het huidige tijdsgewricht kenmerkt zich door grote veranderingen. Deze leiden tot onzekerheid en ongerustheid bij burgers. De problematiek rond de stikstof en de boerenprotesten is daarbij een duidelijk voorbeeld. Ook het energievraagstuk, de corona-aanpak, de woningnood en de opvang van asielzoekers veroorzaken onrust. Dit alles leidt tot verzet in onze samenleving. Bovendien is er een afnemend vertrouwen in de overheid, versterkt door verspreiders van nepnieuws en complotdenkers.

Dit roept de vraag op hoe ver mensen mogen gaan in hun verzet. Het raakt aan de essentie van de vrijheid. We zien burgers die zich met intimidatie en bedreiging verzetten tegen het corona-, stikstof- en vluchtelingenbeleid. Hoe ver mag je daarin gaan? Het antwoord op de vraag naar de betekenis van vrijheid is in deze tijd van cruciaal belang. Temeer omdat zelfs in ons parlement wordt opgeroepen tot wetsovertreding.

In de Theun de Vries-lezing zal Sander Terphuis vanuit zijn kennis als jurist en filosoof, maar ook vanuit zijn persoonlijke ervaringen tijdens zijn leven in een onvrij land als Iran, nader ingaan op deze thema’s. Vragen en discussie na afloop stelt hij zeer op prijs.