Zaterdag 13 Augustus - Fietstocht van 40 kilometer ‘Arcadia in de Wâlden’

Fietstocht 2022

Arcadia-fietstocht langs park, landgoed en open tuinen De jaarlijkse Schierstins-fietstocht staat deze keer in het teken van Arcadia, het vervolg op de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. De route gaat langs twee open tuinen, een landgoed en een park.

 

Rinsmastate De term Arcadia stamt uit de Griekse Oudheid. Stedelingen verlangden naar het onbedorven platteland, waar mensen dichtbij de natuur leefden en ver van de bedorven stad. Dit Arcadia kreeg in de 15e en 16e eeuw een vervolg in de literatuur en de schilderkunst, met fluitspelende herders en schapen weidende herderinnetjes. De adel en rijke stedelingen probeerden dit na te bootsen door buitenhuizen te bouwen en parken aan te leggen, zoals bij Rinsma State in Driesum.

 

Rinsmastate Toen de steden hun bebouwing niet meer hoefden te verdedigen, werden de stadsmuren gesloopt. De wallen werden omgetoverd tot een park of een groen wandelgebied, zoals in Dokkum, ook een soort Arcadia. In dezelfde stad ontstond ook een religieus park rondom de bron van zendeling Bonifatius: het Bonifatiuspark, waar vermoeide pelgrims kunnen uitrusten. In de 20e eeuw kwam Arcadia ook binnen handbereik van de doorsnee Nederlandse dorpsbewoner: met veel bloemen, struiken en bomen leggen zij hun eigen paradijsje aan. Enkele van deze tuinen – in Driezum en Broeksterwâld - zijn door de eigenaren opengesteld op deze dag.

 

Er zijn geen strikte coronaregels meer, maar een beetje afstand van elkaar houden is niet verkeerd.

 

Zaterdag 25 Juni - Wandeltochten door lommerrijke Wâlden - 10 en 20 km

Eén van de mooiste gebieden van de Noordelijke Friese Wouden is de boomrijke streek tussen Feanwâlden en Burgum. Een mooi gebied voor de wandeltochten. Het gaat om een route van 10 en een route van 20 kilometer.

Voor de 20 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen, alleen bij de Schierstins. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn. Reserveren is niet nodig.

Feanwâlden ligt op de grens van het moerassige Buitenveld/Houtwiel en het typische slagenlandschap met houtwallen. Deze keer gaat de wandeltocht langs het laatstgenoemde landschap, waarbij naast de houtsingels ook bospartijen zijn, die herinneren aan de landgoederen van weleer.

Bijzonder verrassend is de route van 10 kilometer die door ´nieuw´ aangelegd bos gaat, dat in de 18e en 19e eeuw onderdeel was van een uitgebreid areaal bos. Dat bos strekte zich uit van het huidige zorgcentrum Nieuw Toutenburg tot it Oastein ten oosten van Feanwâlden. In de 19e eeuw doorsneden de toen aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Rijksstraatweg het bos. Begin 20e eeuw was alleen het deel rond Nieuw Toutenburg nog over, maar door nieuwe aanplant is een deel van het bos hersteld.

De 20 kilometer gaat ook door het oudste, zuidelijke deel van het bos. Een deel van de zuidelijke route behoort toe aan waterleidingbedrijf Vitens die hier reeds voor de oorlog water putte uit de bodem.

 

Zaterdag 5 Maart t/m Zondag 17 April - Expositie ‘Botanisch Gezien’ tekeningen van Sigrid Frensen

Botanisch tekenen is een vak en een kunst waar de monniken in de Middeleeuwen al mee bezig waren. Later namen ontdekkingsreizigers deze specialistische tekenaars mee op hun verre reizen. Nog steeds zijn er botanische tekenaars en Sigrid Frensen uit Zuidhorn is er één van.

De tekeningen van Sigrid zijn zo mooi gekleurd en gedetailleerd getekend, dat je ze zo vast wil pakken. Botanische tekeningen zijn dan ook wetenschappelijk verantwoorde weergaves met (kleur)potlood en aquarel. Hoewel het botanisch tekenen gebonden is aan allerlei regels slagen tekenaars als Sigrid Frensen er toch in om een eigen stijl te ontwikkelen.

Reeds als kind mocht de in Zuidhorn wonende Sigrid graag buiten zijn om de natuur te verkennen. Op haar achtste had ze al een abonnement op het blad Grasduinen. Bovendien tekende en kleurde ze op jonge leeftijd dat het een lieve lust was. Bij pake en beppe op de boerderij kon zij zich uitleven langs de slootkant en in de klei.

De Groningse bezocht de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, waar de nadruk lag op het vrij werken met allerlei technieken. Sigrid deed er veel kennis op en leerde goed kijken, maar het boeide haar niet erg. In 2004 begon ze met een cursus botanisch tekenen. ,,Het ging heel goed en ik vond het erg leuk.” In Engeland ging ze verder met cursussen botanisch tekenen. Daar ontdekte ze een manier om goed met de aquarelleertechniek om te gaan. Aan de overkant van de Noordzee leerde ze ook de finesses van het werken met (kleur)potlood.

Tegenwoordig werkt ze voor verschillende instellingen, zoals het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden. Elke dag heeft ze wel een plant in het vizier. Bij bijvoorbeeld een zwarte els met katjes probeert ze de gebogen lijn in de tak te pakken. ,,Ik probeer de lijnen te laten dansen.” Haar doel is om in haar werk dat naar voren te brengen wat haar erg heeft aangesproken in een plant: de vorm, de kleur, de beweging. ,,Ik wil mensen graag laten zien hoe mooi en bijzonder dat is”, zei ze onlangs in een interview.

Zie verder www.sigridfrensen.com

 

Zaterdag 11 Juni - Dag van de Friese amateurarcheologie met waardebepaling deskundigen 2022

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens.

Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. Tijdens de Dag van de Friese Amateurarcheologie kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Mogelijk is ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy aanwezig.

Robbert Velt laat een van zijn meest bijzondere recente vondsten zien: een gouden munt van de Franse koning Philippe VI de Valois (1328-1350), waar een muntfibula van is gemaakt. Deze muntfibula houdt vanwege het zogenaamde Ankerkruis verband met de kruistochten. Dat zo´n munt van goud is, maakt hem heel speciaal. Hij wordt dan dit najaar ook in het Friese Museum tentoongesteld.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.

 

Zaterdag 26 Maart - Concert LEF Vocal Group STIM

Stim

Vocal Group STIM komt met het programma LEF. Met deze voorstelling brengt de zanggroep een ode aan het leven van alledag. Het leven met al zijn vreugde en verdriet, hoop en teleurstelling, voorspoed en tegenslag. Ogenschijnlijk kleine verhalen, die in de lawine van het wereldnieuws vaak ondersneeuwen. Verhalen die iets zeggen over wie we zijn. Die herkenbaar zijn en juist daarom troost bieden, een glimlach opwekken of je helpen om te relativeren. De verhalen worden afgewisseld met meerstemmige arrangementen van Nederlandstalige luisterliedjes van onder andere Louis Neefs, De Poema’s. Yentl en De Boer, Maggie Mc Neal, Ruth Jacott en hertalingen van Randy Newman en Sting.

Stim is een ambitieuze groep van twaalf ervaren zangers en zangeressen uit Fryslân, die na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek elkaar in 2006 vonden. Het is een close harmony groep die zowel a capella als met begeleiding zingt. Zes vrouwen. Zes mannen. Drie van elke stemsoort: sopraan, alt, tenor, bas. Iedere maandagavond repeteren ze in Damwoude.