Vrijdag 22 Maart - Lezing ‘Groen, Groener, Groenst’: inspirerende avond over tuinen die verbinden

Groengroengroen

Jan Willem Zwart van de Kruidhof en Greetje Cnossen van het Nordwin College geven een lezing over een groene omgeving waarin verschillende soorten bloemen, planten, struiken en bomen zo zoveel mogelijk dieren een thuis bieden, dat is waar het bij biodiversiteit om gaat.

Zo'n groene omgeving vol leven is natuurlijk goed voor plant en dier. En even zo goed voor ons. Want groen verbindt!

Hoe eenvoudig en leuk het is om de eigen omgeving tot een verbindende groene ruimte te maken, laten Jan Willem Zwart en Greetje Cnossen zien. Zij geven tijdens een inspirerende avond tal van voorbeelden en praktische tips om onze omgeving aantrekkelijker te maken.

De lezing is een van de activiteiten van het project Tuinen Verbinden. Tuinen Verbinden is een initiatief van Stichting Wrâldfrucht en Commissie Brommels! Samen met verschillende partners vragen zij aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit in particuliere tuinen, erven en openbaar groen. Door particulier en openbaar groen beter aan te laten sluiten bij het landschap, wordt de natuur in de eigen woonomgeving versterkt.

De projectpartners laten met praktijk voorbeelden en diverse activiteiten zien hoe de biodiversiteit versterkt kan worden. Zo worden er bijvoorbeeld tuinmetamorfoses gerealiseerd, openbaar groen heringericht en cursussen voor tuineigenaren gegeven. Op www.tuinenverbinden.nl leest u er meer over.