Zaterdag 6 Juli t/m Zondag 8 September - Expositie Jan Frearks van der Bij - Op aventoer mei foarm en kleur

 

Op aventoer mei foarm en kleur van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder geëxposeerd werk. Bovendien geeft ze een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in het veelzijdige, kleurrijke en vooral uitgesproken werk van beeldend kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland. Van het aantal getoonde werken is ongeveer tweederde niet eerder tentoongesteld. Het gaat om interessant oud werk uit de jongere jaren van de kunstenaar, zoals figuren, landschapjes en boten. Daarnaast zijn een aantal latere houtskooltekeningen (dieren, figuren en naakten), kleine mozaïekjes, portretten – zoals een zelfportret in aquarel – en verschillende kleurige olieverven van allerlei onderwerpen te zien.

Een kleurrijk avontuur
Zijn werk kenmerkt zich door de voortdurende vernieuwing in stijl en afwisseling in materiaaltechnieken. Door de jaren heen heeft hij zich gericht op een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder portretten, naakten, dieren, boten en landschappen. Als autodidact ontwikkelde Van der Bij gaandeweg een geheel eigen stijl: zijn aanvankelijk meer realistische stijl en enigszins donkere tinten verruilt hij gaandeweg voor zeer kleurrijk expressionistisch werk met strakke vormen en een veelheid aan onderwerpen.

Over de kunstenaar
Jan Frearks van der Bij werd in 1922 in Drachten geboren als oudste zoon in een gereformeerd gezin. Hij maakte deel uit van de naoorlogse Friese expressionistische schildersgroep ‘Yn ‘e line’. Op jongere leeftijd was hij aangesloten bij ‘It Frysk Palet’. Naast schilderkunst en tekenwerk, was Van der Bij ook actief als mozaïekkunstenaar, waarbij hij met name op kerk- en schoolgebouwen veelal religieuze voorstellingen verbeeldt.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Jan Frearks van der Bij in samenwerking met Cultureel Historisch Centrum De Schierstins.