Zondag 29 December - Winterjûnenocht met verhalen van Mindert Wijnstra en klarinetmuziek

WijnstraMindert2a.jpg

 

Na het succes van vorig jaar opnieuw een Winterjûnenocht vol verhalen en muziek tussen Kerst en de jaarwisseling. Meesterverteller Mindert Wijnstra en klarinetensemble Luc(ky) Clarinets o.l.v. Luc Feikens staan op het podium.

Lucky Clarinets is een klarinetensemble met leerlingen en oud-leerlingen van klarinetdocent Luc Feikens. Hij is sinds 1987 werkzaam bij Kunstencentrum Atrium in Sneek. Het ensemble bestaat nu drie jaar en bestaat uit 18 mensen. De leeftijd van de leden varieert van jong tot oud.

In het eerste deel van de naam Lucky Clarinets zit dan ook de naam Luc (Feikens) verborgen en daarbij worden de klarinettisten gelukkig van het samen musiceren. Elke 14 dagen repeteert het muzikaal gezelschap. Het repertoire bestaat uit allerlei genres: licht klassiek, blues, een tango, enzovoorts. De volgende stap is om op te treden.

Mindert Wijnstra brengt een programma met oude volksverhalen die verband houden met de winter. De meeste van deze volksverhalen spelen in onze provincie. Wijnstra is een kenner bij uitstek van streekverhalen. In 1997 publiceerde hij de bundel ‘It Kweade Wiif fan Hylpen’ met zestig verhalen waarvan nog sporen terug te vinden zijn in stad en dorp, zoals het Sint Petrusbeeld van Workum, het poepekrús bij Hurdegaryp of de moordenaarsboom bij Balk.

In zijn programma neemt hij de toehoorders in hun verbeelding mee langs bekende en minder bekende plaatsen. Het zal door de spannende manier van vertellen weinig moeite kosten om mee op reis te gaan, bijvoorbeeld met het betoverde skûtsje, dat niet vooruit was te branden, of met de jonker van Harkemastate, waarvan alleen de schedel terugkeerde…

Het zijn overigens niet alleen spannende verhalen die verteld worden, want de oude volksverhalen gaan ook over de zwakheden van de mens, over de domheid, de afgunst en de liefde. Vrolijke pastoors- en domineesverhalen worden afgewisseld met verhalen over domme boeren en slimme schippers, of omgekeerd. En ook de natuur komt aan bod. Wijnstra vertelt verhalen over de dieren en planten, en bovennatuurlijke zaken. Kortom, een luchtig programma met veel variatie. Zie verder op www.mindertwijnstra.nl.