Zaterdag 14 en Zondag 15 September - Open Monumentendagen met uitleg over tuin, stins en schilderijen

Op de Open Monumentendagen vertellen gidsen de bezoekers over de historie van de stins. Jacques Monasch geeft – alleen zaterdag - uitleg over zijn mooie kunstcollectie van sociaal-realistische en impressionistische schilderijen uit Rusland en Oekraïne uit de periode 1945-1991.

De reden voor de aanwezigheid van gidsen zijn de Open Monumentendagen met gratis entree. Te zien is een expositie over ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ en over de schrijver Theun de Vries. Het is de eerste dag van de schilderijen-expositie ‘Sociaal realisme en impressionisme uit Rusland en Oekraïne 1945-1991’.

Het sociaal of socialistisch realisme was de heersende en van boven opgelegde kunststroming tijdens het communistisch regime in Oekraïne en Rusland vanaf beginjaren ’30 van de vorige eeuw. Stoere arbeiders, blozende kolchozmeisjes bez ig met de oogst, fabrieken, moderne vervoersmiddelen en sport- en oorlogshelden waren bekende onderwerpen. Het communistische arbeidersideaal moest getoond worden. Diverse kunstenaars zochten ook de grenzen van deze stijl op.

Een impressionistische stijl was ook toegestaan, zolang de verheffing van de arbeider en het communistische ideaal maar niet in het geding kwamen. Deze generatie kunstenaars schilderde in de sociaal-realistische traditie van Ilya Repin, de grootmeester van de Russische schilderkunst uit de 19e eeuw. "Een groot aantal schilderijen in deze expositie zal daarvan getuigen”, aldus Jacques Monasch.