Zondag 12 Mei t/m Zondag 30 Juni - Expositie ‘Verbinding’ - Sieraden van Hennie Broers en etsen van Heine Noordstra

 

De Leeuwarder zilverkunstenares Hennie Broers en graficus Heine Noordstra uit Mûnein brengen beiden nieuw werk, waaronder ‘DichterBij Zilver’ waarin Hennie Broers de verbinding tussen zilver en poëzie tot uitdrukking brengt. Heine Noordstra beweegt zich in zijn nieuwe werk op het gebied van Lijn, Vlak en Natuur als uitdrukkingsvorm.

Hennie Broers behaalde in 2015 en 2018 haar Amerikaanse Masters voor het werken met duurzaam zilver. Ze is hiermee de eerste in Friesland, een van de weinigen in Nederland en het tekent haar betrokkenheid bij de oorsprong van haar inspiratie: de natuur. Een uitstapje naar duurzaam brons bracht haar dit jaar de Europese eerste prijs voor haar beeldje Freia.

Naast de natuur drukken ook ingrijpende gebeurtenissen en uitzonderlijke menselijke prestaties hun stempel op haar objecten en sieraden. Het beeld Fragilidade (breekbaarheid) bijvoorbeeld is een herinnering aan de ramp met de MH17 en werd voor het eerst tentoongesteld in het Museum voor Beeld & Geluid in Hilversum. De intentie van elk van haar objecten is een, soms letterlijke, verbinding tot stand te brengen tussen object en drager, en eventueel de schenker, en om emoties op te roepen, te versterken of aan te wakkeren.

Heine Noordstra is graficus. Het getoonde werk bestaat grotendeels uit etsen. De oude etstechniek combineert hij regelmatig met materiaal/reliëfdruk. Het experiment, met name bij zijn landschappelijke werken, maakt daar onlosmakelijk deel van uit, net als het zoeken naar relatiepatronen met landschap, omgeving en architectuur.

Zelf zegt hij er dit van:  "Het gaat in mijn werk om het spirituele en de zintuiglijke beleving. Gevoelens transformeren en harmoniseren naar monumentale beeldstructuur.”  De niet direct zichtbare werkelijkheid geef ik weer in verstilde harmonieën. Je kunt mijn werk karakteriseren als bewegend tussen abstract/expressionisme en constructivisme." In de natuur om ons heen vinden het werk van Hennie Broers en mijn werk hun beider oorsprong en verbinding: we vinden er universele gevoelselementen, vertaald in lijnen en vlakken, in een diep verlangen naar compositie en schoonheid. Hennie vertaalt dat in zilver, niet zelden in combinatie met organische materialen zoals edelsteen, ebbehout en naalden van het Afrikaanse stekelvarken.

 

Zaterdag 10 Augustus - Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’

Fietstocht2018

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw. Ook De Schierstins levert hieraan een bijdrage met een fietstocht ‘Langs resten van de Gouden Eeuw’. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder extra entreegeld bezichtigen, zoals de prachtige tentoonstelling van de expressionistische Friese schilder Jan Frearks van der Bij. Dokkum was in de Gouden Eeuw maar ook nu nog het centrum van noordoost Friesland. Enkele mooie panden aan de Zijl met trapgevels stammen uit die tijd. Maar ook de wallen van Nederlands noordelijkste stad dateren uit de roemrijke 17e eeuw. De Stroobosser Trekvaart tussen de Bonifatiusstad en de grens met de provincie Groningen werd in die tijd gegraven. Het kostte de stad zoveel geld, dat ze er bijna aan failliet ging. De fietsers komen ook langs de oostkant van Ryptsjerk, waar de schoonvader van Rembrandt zijn zomerverblijf had aan de Oosterdijk. Burgemeester Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, noemde zijn buitenplaats Ulenburgh-state. Het adellijk gebouw is in 1708 afgebroken. Ongetwijfeld heeft Nederlands grootste schilder hier ook wel eens een zomerdag vertoeft met zijn vrouw Saskia.

 

Zaterdag 3 Augustus - Theun de Vries-kuier rondom Feanwâlden

Opnieuw de jaarlijkse Theun de Vries-kuier onder leiding van rasverteller Douwe Kootstra. De wandeling begint met een kop thee of koffie. De meesterverteller voert iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet. Maar de kuiertocht voert ook langs het geboortehuis van de schrijver en de plek waar hij zijn vroegste jeugd heeft gewoond. Douwe Kootstra verstaat de kunst de luisteraars terug te voeren naar de tijd van die oude verhalen.

Het startpunt van de ca. 4 kilometer lange wandeling is bij de Schierstins. Na afloop van de wandeling is er tijd om even bij te komen en de exposities in de Schierstins te bekijken. De consumpties worden genuttigd in de Theun de Vries-keamer, waar de bijna complete boekencollectie van de schrijver en persoonlijke zaken zijn uitgestald.

Bij echt slecht weer zorgt Douwe Kootstra voor een even boeiend binnenprogramma.

 

Zaterdag 17 Augustus - Theun de Vriesboekendag 2019 met ‘kunst en kitsch’

 

Tijdens de Theun de Vriesboekendag op organiseert De Schierstins deze keer weer taxaties voor diverse voorwerpen van de prehistorie t/m de 20e eeuw en boeken. Nieuw is een korte rondleiding van meesterverteller Douwe Kootstra naar de begraafplaats rond de Johanneskerk.

De taxaties zijn van 10.00-15.00 uur door onder anderen drs. Evert Kramer. De jaarlijkse boekenmarkt is van 10.00-17.00 uur. Bovendien vertelt Gerda van der Wijk vanaf 12.00 uur elke drie kwartier een of meer mooie verhalen van Friestalige schrijvers. Daarnaast brengt meesterverteller Douwe Kootstra bezoekers naar de begraafplaats van de ouders van Theun de Vries.

Ook staat er deze keer een boekbinder bij de boekentafels. Een ervaren accordeonist zorgt tijdens de dag voor extra sfeer en gezelligheid. Bezoekers kunnen de volgende exposities bekijken tijdens deze ‘open dag’: het historische ‘Het Laatste Friese torenkasteel’ en de Theun de Vrieskeamer en de kleurrijke kunstexpositie van de Friese expressionist Jan Frearks van der Bij.

De organisatie van deze dag is in handen van de plaatselijke middenstandsvereniging Handel en Ambacht (HAB) en Stichting De Schierstins.

Zaterdag 24 Augustus - Brommels - wandeltocht

De Schierstins sluit zich bij het jaarlijkse Brommelsfestijn aan door twee wandeltochten – 10 en 25 km. – te organiseren langs Brommels-plekken. Behalve starten bij de Schierstins in Feanwâlden, kunnen mensen dat voor de 25 km. ook doen bij museum De Sûkerei in Damwâld.

Voor de 25 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins en de Sûkerei, Trekwei 8a in Damwâld. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen, alleen bij de Schierstins. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn.

De 10 kilometer gaat vooral langs Kûkherne en door Feanwâldsterwâl, waar diverse open tuinen en een open kunstatelier zijn. Ook gaat de route door het nieuwe tunneltje onder het spoor nabij de Goddeloaze Singel.

Bij de 25 kilometer zullen wandelaars misschien minder behoefte hebben om te verpozen, maar halverwege is er de melktap bij veehouder De Vries en zijn er weilanden waar brommels (bramen of toarnbeien) te plukken zijn. Uiteraard kan er bij beide routes genoten worden van het lommerijke coulissenlandschap in dit gebied. Bovendien mogen mensen de exposities bezichtigen in de Schierstins.

Voor inlichtingen over de wandeltocht kunt u terecht bij Stichting De Schierstins, tel. zie onder. Informatie is ook te vinden bij Brommelsfestijn.