Donderdag 12 Maart - Luisterlezing ‘Versailles’ over de invloed koning Lodewijk XIV op de klassieke muziek door Rudolf Nammensma

Bij velen is onbekend dat het paleis van Versailles een belangrijke rol gespeeld heeft in de historie van de klassieke muziek. Om welke muziek het gaat en wat de rol van de praalzieke Zonnekoning Lodewijk XIV was, vertelt Rudolf Nammensma tijdens de luisterlezing ‘Versailles’.

Rudolf Nammensma kan als de bekendste deskundige van de klassieke muziek in Friesland worden beschouwd. Hij is recensent voor de Leeuwarder Courant en geeft regelmatig luisterlezingen. In de Schierstins vertelt Nammensma aan de hand van de muziek die in die tijd in of buiten Versailles werd gespeeld over de omvang van zowel de rol van deze Franse vorst als die van zijn opvolgers. Daarbij laat Nammensma de anekdotes niet achterwege. Zelfs de roman ‘Baron’ van Theun de Vries krijgt nog even aandacht, waarin Molière een belangrijke rol speelt. Nammensma toont daarbij foto’s en laat muziekfragmenten horen.

De periode van circa 1650 tot 1750 wordt als het tijdperk van de klassieke Franse muziek beschouwd. Componisten Lully en Rameau gaven in die tijd vorm aan de klassieke Franse opera. Verder werden de grote Franse klavecinisten als F. Couperin leGrand beroemd over geheel Europa. In dit tijdvak werd de Franse cultuur gekenmerkt door een zich op verschillende gebieden uitend classicisme, dat zich vooral manifesteerde rondom het hof te Parijs en te Versailles.

De Franse muziek heeft in deze periode zijn eigen gezicht ontwikkeld, ondanks voortdurende Italiaanse invloed. De dominerende persoonlijkheid van Lodewijk XIV, en later in mindere mate die van Lodewijk XV, droeg ertoe bij dat het muzikale leven zich ging concentreren rondom het Franse hof. De majestueuze, plechtige stijl van Versailles drukte zijn stempel op met name de klassieke Franse opera en de kerkmuziek.