Vrijdag 27 November - ‘Skiednis NE-Fryslân oan hân fan 25 topstikken

Aan de hand van verrassende topstukken van ‘zijn’ Tresoar geeft directeur drs. Bert Looper een lezing over de geschiedenis van Noordoost Fryslân. Hij doet dat met beamerbeelden.

Welke schatten van Frieslands grootste erfgoedcentrum Looper tevoorschijn haalt in de Schierstins, houdt hij nog geheim. Maar het zijn in elk geval zogenaamde manuscriptkaarten en egodocumenten, die ons met nieuwe ogen naar de geschiedenis van Frieslands Noordoosthoek laten kijken. Zoals bijvoorbeeld een document van Franse toeristen in de 19e eeuw.

Looper (1957) weet als geen ander met een helicopterview de geschiedenis van deze provincie te beschrijven. Schijnbaar moeiteloos koppelt hij daarbij de geschiedenis van het landschap, de economie en het bestuur aan facetten van de culturele en kunstgeschiedenis van Fryslân.

Sinds 2007 is hij directeur van Tresoar, hét Friese cultureel en historisch centrum, een samenvoeging van de voormalige wetenschappelijke Provinciale Bibliotheek, Rijksarchief Friesland en het Frysk Letterkundich Museum en Dokûmintaasjesintrum. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij middeleeuwse geschiedenis en daarna doorliep Looper de Rijksarchiefschool. Vervolgens was hij directeur van het stadsarchief van Zutphen, het gemeentearchief van ’s Hertogenbosch en de Centrale Archiefselectiedienst in Winschoten. Van 2000-2007 had hij de leiding over het Historisch Centrum Overijssel. Hij publiceerde over onder andere archivistiek, Hanze, twintigste-eeuws design en Friese geschiedenis in tal van (kranten)artikelen en boeken, zoals ‘Hier ligt de zee’.