Zaterdag 11 en Zondag 12 September - Open Monumentendagen met rondleidingen

Op deze dagen vertelt een gids de bezoekers over de rijke historie van de stins. De rondleidingen zijn gratis. In De Schierstins is een expositie over ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ ofwel de stins en over de schrijver Theun de Vries te bezichtigen.

En er is de prachtige wisselexpositie ´Lân en Tiid´ met schilderijen van Doet Boersma en fotocollages van Janna van der Meer. Zij hebben het cyclische in de natuur vastgelegd.

De stins zelf dateert van ongeveer 1300. Het is de enige torenstins of torenkasteel die overgebleven is in Noord-Nederland. Over dit gebouw is een boeiende animatiefilm te zien, geschikt voor jong en oud. Bovendien zijn er archeologische voorwerpen te bezichtigen, die gevonden zijn op voormalige stinsterreinen in Fryslân en Groningen. Ook is er aandacht voor de kloostertijd, de tijd dat de elite hier woonde, de stinzenplanten en de de legendarische postkantoorhouder Musch. Van Gewest tot Gewest maakte een boeiend filmpje over de heropening van de Schierstins in 1965.