Zaterdag 11 en Zondag 12 September - Open Monumentendagen met rondleidingen

Op deze dagen vertelt een gids de bezoekers over de rijke historie van de stins. De rondleidingen zijn gratis. In De Schierstins is een expositie over ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ ofwel de stins en over de schrijver Theun de Vries te bezichtigen.

En er is de prachtige wisselexpositie ´Lân en Tiid´ met schilderijen van Doet Boersma en fotocollages van Janna van der Meer. Zij hebben het cyclische in de natuur vastgelegd.

De stins zelf dateert van ongeveer 1300. Het is de enige torenstins of torenkasteel die overgebleven is in Noord-Nederland. Over dit gebouw is een boeiende animatiefilm te zien, geschikt voor jong en oud. Bovendien zijn er archeologische voorwerpen te bezichtigen, die gevonden zijn op voormalige stinsterreinen in Fryslân en Groningen. Ook is er aandacht voor de kloostertijd, de tijd dat de elite hier woonde, de stinzenplanten en de de legendarische postkantoorhouder Musch. Van Gewest tot Gewest maakte een boeiend filmpje over de heropening van de Schierstins in 1965.

 

Zaterdag 28 Augustus - Brommels wandeltocht 10 en 20 km via nieuw pad.

De Schierstins sluit zich opnieuw aan bij het jaarlijkse Brommelsfestijn aan door twee wandeltochten – 10 en 20 km. – te organiseren naar zoekplekken voor brommels, ofwel bramen/toarnbeien.

De routes gaan onder anderen door het prachtige moerasgebied De Houtwiel, waar een nieuw wandelpad vanaf het dorp is aangelegd. Misschien komen de wandelaars zelfs Schotse Hooglanders tegen. Bij de Valom zijn een paar weilanden waar de deelnemers brommels kunnen plukken. Halverwege is een plek waar eventueel een consumptie kan worden besteld.
Ook de 10 km. route is via het nieuwe wandeltraject door het Houtwiel.

Overige informatie is te vinden bij Brommelsfestijn.

 
 

Zaterdag 14 Augustus - Fietstocht ‘Ode aan het Landschap’ (ca. 40 km).

Pingo Veenklooster Rohelsluis

 

De jaarlijkse Schierstins-fietstocht staat deze keer in het teken van de landschappen. De route gaat door diverse landschappen van de Noordelijke Friese Wouden.

Daarmee wordt aangesloten bij het jaarthema van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC): Ode aan het Landschap.

De Noordelijke Friese Wouden staan bekend om het coulissenlandschap. Heel veel weilanden zijn begrensd door slootjes met elzensingels. Of nog mooier: dijkjes met eiken, berken en lijsterbessen, de ‘dykswâlen’. De deelnemers aan de tocht fietsen deze keer dan ook veel tussen deze rijen bomen door.

Wat ook bij de Noordelijke Friese Wouden hoort, zijn de zogenaamde Mieden, zoals de Twijzelermieden. Hier een open landschap met laaggelegen veengronden. Veel hectares in dit gebied zijn terug gegeven aan de natuur en gelukkig werd daarbij de fietser niet vergeten: dwars door dit gebied zijn fietspaden aangelegd.

Uniek voor dit deel van Friesland is het eslandschap van Jistrum. Dit landschap heeft een Drents karakter door de hoger gelegen essen (ies) waar vroeger de akkers dichtbij het dorp lagen en die door eeuwenlange bemesting langzamerhand hoger werden. De route gaat dan ook over de Ieswei.

In het meest oostelijk deel van de fietsroute krijgt de fietser uitzicht op het weidse kleilandschap richting de provincie Groningen. Op de terugweg wordt ook het beboste landgoed doorkruist van Fogelsanghstate. Daarmee wordt het een heel afwisselende en mooi fietstocht.

Uiteraard moeten de algemene coronaregels worden aangehouden, zoals 1,5 meter afstand.

 

Zaterdag 3 Juli t/m Zondag 15 Augustus - Expositie ‘Een dier is ook maar een mens’

Kunstschilder Janine van Zeeland is geïnspireerd door het weidelandschap rondom haar woning in Frieslands uiterste noordoosthoek. Auteur Eppie Dam raakte onder de indruk van haar werk in ongewone kleuren en schreef er 42 gedichten over. Ze komen samen in de expositie ´Een dier is ook maar een mens´.

De meeste kunstschilders hebben oog voor koeien en paarden, maar Janine van Zeeland wordt ook getroffen door hazen, eenden en in de tuin gevangen mollen. Zelfs vliegen weet ze te vangen in een mooi schilderij. "De dieren moeten er een beetje onhandig en aandoenlijk uitzien”, vindt de beeldend kunstenaar uit Kollumerpomp. Daarbij vallen het ongewone gebruik en de helderheid van de kleuren op.

Janine van Zeeland (Coevorden, 1956) woont sinds 16 jaar in Noordoost Friesland, en was daarvoor 30 jaar docent beeldende vakken vanuit Zwolle. Zij is opgeleid aan de ABK Arnhem (1993) en nam later les bij Ruud Venekamp, docent aan de kunstacademie Minerva Groningen en bij kunstschilder Hendrik Elings.

De link met Eppie Dam is niet alleen de inspiratie die hij in haar schilderijen vond voor zijn gedichten. In hetzelfde dorp waar zij nu woont, is hij in 1953 geboren. Hij heeft zelfs gedichten geschreven in het Pompsters, het plaatselijk dialect dat verwant is aan de Groningse streektalen.

Eppie Dam, tegenwoordig wonend in Sloten, is ongelooflijk veelzijdig als schrijver. Hij publiceerde gedichten- en verhalenbundels, schreef biografieën, kinderboeken, liturgische werken en schreef ook columns en recensies. In 2017 ontving hij de hoogste literaire onderscheiding in Friesland, de Gysbert Japicxpriis voor de gedichtenbundel Fallend Ljocht.

Afbeeldingen van de schilderijen en de bijbehorende gedichten zijn dankzij een crowdfundingsactie gebundeld tot ´Een dier is ook maar een mens´, dat ook in De Schierstins verkrijgbaar is. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Wijdemeer. Zie ook www.eppiedam.nl en www.janinevanzeeland.nl

 

 

Zaterdag 5 t/m Zondag 27 Juni - Kunstexpositie: Uit het Dorp: corona of zorgeloos

 

 

Een juk van ruim 3 meter om mensen op 1,5 meter afstand te houden, een portret met mondkapje, scrabblespel met thema ‘corona’ en schilderijen met zorgeloze onderwerpen. Daarmee is de expositie van Kunst uit het Dorp in de Schierstins te Feanwâlden zo’n beetje samen te vatten.

Sommigen kunnen het woord corona niet meer horen, anderen raken door het thema geïnspireerd. Jannie te Linde was geraakt door het verlies van een goede vriend in de eerste periode dat het virus toesloeg in Nederland. Zij beeldt het thema met veel gevoel uit in schilderijen met de titels ‘Coronaknuffel’, ‘Wat doen we met haar’ en ‘Na de dienst’.

Johannes Sietsma werkt het onderwerp ‘corona’ uit in diverse 3-dimensionale vormen. Zo heeft hij een juk gemaakt met aan weerszijden 1,5 meter lengte en aan de uiteinden geen emmer maar bokshandschoen om de mensen op afstand te houden. Ook maakt hij de vorm die het corona-virus in de media kreeg: een bol met uitsteeksels, waarbij Sietsma de Britse variant in een stekel met de kleuren van de Engelse vlag uitbeeldt. ‘Meat corona’ en ‘Schreeuw om vrijheid’ zijn andere artistieke uitwerkingen van het onderwerp.

Lia Kooistra, als inwoonster van Damwâld de enige niet-Feanwâldster, zorgt voor een groot contrast door lieflijke, zomers aandoende landschappen te schilderen, maar wel met zwevende corona-virussen. Mettje Visser heeft het virus weer op een heel andere wijze neergezet: een scrabblebord gevuld met aan corona gekoppelde woorden.

Jannet Braaksma en Dirk Winius hadden geen trek in het corona-onderwerp. Laatstgenoemde schildert uiteenlopende zorgeloze onderwerpen, zoals sporten, portretten en landschappen. Jannet Braaksma legt vooral de natuur vast op het doek: bloemen en dieren, zoals de fraai uitgebeelde stier.

Zie ook www.atelier304.nl (Te Linde) en www.schilderenopdeflothoeke.nl (Kooistra).