Nieuws

Schierstins tot de zomer gesloten wegens ver- en nieuwbouw

De Schierstins is vanwege ver- en nieuwbouw tot de zomer gesloten. Er komt een nieuwe foyer bij het gebouw en een deel van het interieur in het oude gebouw (balie, keuken, halletje) wordt vernieuwd. In de eerste week van maart 2015 gaat de schop in de grond.  Adema Architecten uit Dokkum heeft de voorbereidingen getroffen, bouwbedrijf Hiemstra bouwt het fundament, Ensel doet de rest: glazen wanden, het dak en het andere constructiewerk. Pranger-Rosier zorgt voor de installaties. De gemeente Dantumadiel is als eigenaar van het gebouw opdrachtgever. Stichting De Schierstins, de gebruiker van het gebouw, wil met de ver- en nieuwbouw vooral meer ruimte aan de bezoekers bieden tijdens concerten, lezingen en theatervoorstellingen.

 

Kindervoorstelling Krokusvakantie: 'Haas, kip en het grote bosfeest' - wo. 25 fe.

In de krokusvakantie komt Kindertheater Ithaka met een mooi kinderprogramma naar De Schierstins te Feanwâlden. Op woensdag 25 februari brengt het de meespeelvoorstelling ‘Haas, kip en het grote bosfeest’ voor kinderen van 4-10 jaar; ouders en pakes en beppes zijn welkom. De voorstelling begint om 14.30 u. - deze is volgeboekt - en een tweede optreden is om 16.00 u. Gezien de verwachte belangstelling is reserveren aan te bevelen: info@schierstins.nl of tel. 0511-472937. De entree is € 3,00 voor jong en oud.

Vertelster en actrice Baukje Fennema van Ithaka vertelt drie verhalen in een vrolijke en interactieve setting. Terwijl ze verhaalt, vraagt ze aan de kinderen in het publiek of ze mee willen helpen. Tenslotte is Baukje maar alleen en hoe moet zij nou al die rollen spelen?

En eigenlijk is het samen spelen ook wel heel leuk!
De voorstelling heeft als thema ‘feest’ en is gebaseerd op de boeken over Haas, van Annemarie Bon. Zo gebeurt het dat Haas een feest van niks organiseert. Het leven is soms saai, dus moet je wat doen. Dan maar een feest van niks, toch?

Het tweede verhaal gaat over de jarige Egel. Hij wordt erg zenuwachtig van de voorbereidingen. Alles mislukt! Gelukkig komt Haas langs en neemt alles van hem over. Tjonge, wat een mooi cadeau is dat! Nu kan Egel heerlijk onderuitgezakt genieten van zijn feest.
Tot slot vieren de dieren van het bos Valentijnsdag, dat altijd in februari is. Het is het feest van de liefde, nietwaar?  Kip blijkt erg populair te zijn, maar het lijkt erop dat ze Haas de liefste van allemaal vindt. Wat denk je: krijgen ze verkering? Of gaan ze trouwen? Of… of… wordt het toch een LAT-relatie? We zullen zien.

Theater Ithaka is gevestigd in Oostmahorn bij Anjum en organiseert zowel kindervoorstellingen als optredens voor volwassenen. Ithaka – met de professioneel opgeleide en ervaren Baukje Fennema – heeft reeds vele malen met succes op het Schierstins-podium gestaan.

 

Grote, permanente expositie 'Het laatste Friese torenkasteel/De lêste toerstins' vanaf 23 jan.

Torens  behoren tot de gebouwen die het meest tot de verbeelding spreken. Zeker als het gaat om middeleeuwse torens. Stichting De Schierstins zet met haar nieuwe, permanente expositie en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers.
Deze vaste tentoonstelling is op vrijdag 23 januari officieel geopend door de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, samen met professor  Q. Darmfögel.
De expositie voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland.  Van deze kasteelvormen – in Friesland stinsen genoemd, in Groningen steenhuizen - restten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is.
In de Schierstins tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s,  door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie. Bijzonder zijn de wandprojecties van krijgers uit deze lang vervlogen tijd. Dit alles speelt zich af in de toren, de stins zelf. In de overwelfde torenkelder kan de bezoeker genieten van een speciaal voor de Schierstins gemaakt animatiefilm over het verhaal van deze stins. Op de zolders van de 18e-eeuwse aanbouw worden de bezoeker in de historie van De Schierstins betrokken, eveneens met foto’s, filmpjes en voorwerpen. Zij maken kennis met verschillende bijzondere bewoners van het eeuwenoude complex, zoals de legendarische postbeambte Musch. 
De expositie is vanaf vrijdag 23 januari te bezichtigen, dinsdags t/m zondags van 13.30-17.00 uur. Vanaf 1 maart is de Schierstins gesloten voor publiek in verband met de bouw van een foyer voor de podiumactiviteiten van de stichting en een daaraan gekoppelde verbouwing. Vanaf de zomer is het complex met middeleeuwse toren weer toegankelijk.

(Foto's Hellebaard uit Mantgum en officiële opening door gedeputeerde mr.drs. Jannewietske de Vries)

Zie ook filmpje van de opening: http://youtu.be/FD0H60TkxKY

 

Lezing Peter Hein over zijn en zijn ouders onderduiktijd - vr. 27 fe.

Vrijdag 27 februari organiseerde de Stichting Skiednis Feanwâlden een lezing in de Schierstins met als thema ’70 jaar bevrijd van oorlog’. Beeldend kunstenaar Peter Hein vertelde bijzonder boeiend over 'mijn eenzame onderduik en de turbulente onderduik van mijn ouders'. Hij en zijn ouders ondergingen apart van elkaar angstaanjagende evaringen in hun onderduiktijd.  In zijn boek De onderduikers vertelt Hein over de onderduik van zijn ouders. Na de oorlog sprak zijn moeder heel veel over haar onderduik. Zijn vader zweeg daarentegen. Hein interviewde zijn ouders om het hele verhaal te horen. Eindelijk begon zijn vader te spreken. Het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal kwam op papier. Een verhaal van een wanhopige zwerftocht langs 12 onderduikadressen. En van spectaculaire ontsnappingen. In het boek Het zesde jaar gaat het over zijn eigen onderduik: als Joods jongetje kijkt hij in het eerste jaar na de bevrijding (het ‘zesde jaar´) ook terug de bevrijding en de hereniging met zijn ouders: het voelt voor hem als of hij opnieuw onderduikt bij vreemde mensen, al zijn het dit keer zijn eigen ouders. Hein trok de persoonlijke verhalen ook in het bredere verband van alle onderduikers. Een 20-jarige bezoeker vroeg hem nog om een levensadvies. Het antwoord kwam neer: pluk het leven.


Mooie kleuren in onze stinzenplantentuin

Zoals meestal in februari laat de winterakoniet zijn gele bloemenpracht zien in de tuin van De Schierstins. En ook de boerenkrokus staat uitbundig in bloei met zijn lila kleuren. De Schierstins-tuin is tijdens openingstijden gratis te bezichtigen: di. t/m zo. 13.30-17.00 uur. Wegens een verbouwing is dat - helaas voor de liefhebber - dit jaar maar erg kort. De Schierstins is nl. vanaf 1 maart gesloten, tot de zomer.

Theater met veel muziek: Inez Timmer - Tusken Heimat en Heitelân - za. 14 febr.

Inez Timmer kwam op zaterdag 14 februari met haar persoonlijke theaterprogramma ‘Tusken Heimat en Heitelân’ naar De Schierstins.

‘Tusken Heimat & Heitelân’ is een heel persoonlijk Friestalig theaterprogramma met veel muziek. Inez Timmer verried de aanwezigen vanuit de luwte van een koe in Paesens/Moddergat hoe de eenhoorn uitgestorven is en waarom Màxima in Duitsland zo populair is. Inez kan het weten want zij woont al jaren in Duitsland en is daar een gevierde musicalster. Ze kreeg heimwee naar de Friese taal en het Friese landschap en dat bracht haar terug naar de Friese podia.

Inez begon haar carrière ook in Fryslân, waar ze in de jaren ’70 en ’80 het boegbeeld was van de vermaarde Friese folkgroep Irolt. Hierna deed ze het conservatorium in Hilversum, waar ze op jazz afstudeerde. Daarna volgde ze nog acteer-, dans- en zanglessen. Inez werd na haar afstuderen aangenomen bij Joop van den Ende om een rol te vertolken in de eerste grote musical Cyrano. Dit bracht haar onder andere naar Wenen en andere Oostenrijkse en Duitse podia.

Ze vestigde zich in Duitsland, waar ze diverse rollen speelde in musicals als De Klokkenluider van de Notre Dame. De laatste jaren treedt ze weer op in de regio waar ze begon, met soloprogramma’s als ‘Tusken Heimat en Heitelân’. Ze werd daarin begeleidt door toetsengenie Peter van der Zwaag, die veel bekende artiesten heeft begeleid, onder wie Willeke Alberti.

Enkele reacties uit het publiek in de Schierstins op ‘Tusken Heimat en Heitelân’: 'Geweldig'. 'Wat een professionaliteit'.Expositie landschappen Noordoost-Friesland uit de 20e eeuw - t/m 27 febr.

T/m eind februari zijn in De Schierstins een groot aantal landschapsschilderijen te bezichtigen uit de 20e eeuw. Het gaat om kunstwerken die de landschappen, dorps- en stadsgezichten van Noordoost Friesland als onderwerp hebben. Behalve schilderijen zijn er een aantal etsen van Ids Wiersma tentoongesteld.
De schilderijen en etsen komen uit de collectie van Reimer Rauwerda uit Stiens; ze zijn ook te koop. Rauwerda verzamelt al sinds 1970 Friese kunst. Bijzonder is zijn documentatie van in Friesland geboren kunstenaars; zijn documentatie is mogelijk uitvoeriger dan die van een instelling als Tresoar.
De landschappen zijn van verschillende generaties Friese kunstenaars: Ids Wiersma (brug Kûkherne, Drachtstercompagnie) en de gebroeders Van Schaik (Beetsterzwaag) hebben hun omgeving vastgelegd, maar er hangt ook werk van jongere generaties als Klaas Koopmans (dorpsgezicht Jistrum) en Johannes Medemblik (dorpsgezicht Kollumerzwaag).
Verder hangen er kunstwerken van Sipke Sjoerd Haites, Nico Huppes, Sipke Jansma, G.H. van der Meulen, T. van der Meulen, Rob Röhrkohl, Fré Sikma, Andries en zoon Bauke van der Sloot, Jan Stroosma, Wim van der Veer, Bauke Weistra en Ype Wenning. Opvallend is dat veel kunstwerken het waterrijke deel van Friesland als onderwerp hebben, zoals Grou en omgeving en de Grote en Kleine Wielen bij Leeuwarden.
Tot en met vrijdag 27 februari staat de expositie in de Schierstins. Van 13.30-17.00 uur is het cultureel en historisch centrum open. Na 24 januari kan ook de nieuwe expositie over ‘het laatste Friese torenkasteel’ bezichtigd worden.

Filmpje De Schierstins - klik maar!

http://www.youtube.com/watch?v=JZrLXA9ScV8 - Schierstins

http://www.youtube.com/channel/UCWWuXPuu59hwPC5DyWUo83Q - Alle musea binnen Markant Friesland

Ontdekkingsreis voor kinderen in De Schierstins: Mark & Ant

Sinds enige tijd heeft De Schierstins een nieuwe ontdekkingsreis voor kinderen door bijna alle kamers van het gebouw: Mark & Ant. Met behulp van een soort waaier zijn er allemaal vragen en leuke opdrachten voor de jongste bezoekers. Het is ook de moeite waard voor ouders om hieraan mee te helpen. Op 13 april jl. sprak de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries lovende woorden over dit educatieproject van Markant Friesland, het samenwerkingsverband van musea in Noordoost-Friesland. Op de foto de gedeputeerde en Markant Friesland-coördinator Yvonne Hiemstra, die enkele kinderen uitleg geven over Mark & Ant.

Boekje over De Schierstins!

Maar liefst zeven eeuwen geschiedenis omvat De Schierstins: van edelen en monniken tot doktoren, professoren, postkantoorhouders en Duitse soldaten. Dit alles is nu samengevat in het boekje 'De Schierstins, een ongekende schat'. In het 64 pagina's omvattend werk staan diverse foto's en gemakkelijk leesbare informatie over de middeleeuwse verdedigingstoren, aanbouw en het verdwenen landgoed. Talloze illustraties bevat het boekje, ook een aantal dat nog niet eerder gepubliceerd is. Het boekje is voor € 7,50 (donateurs € 6,-) af te halen bij De Schierstins of te koop bij de boekhandel te Feanwâlden, de twee boekhandels in Burgum en de Afuk-winkel aan de Boterhoek in Leeuwarden.

  • << |
  •  1 |
  •  2 |
  • >>