Nieuws

Lezing 'Tussen vetes en feesten rond middeleeuwse stinzen' - dr. H. Nijdam - vr. 30 jan.

Eer en wraak speelden een belangrijke rol in de tijd van de middeleeuwse torenkastelen in Friesland: de stinsen. De Friese historicus dr. Han Nijdam gaat hierover op vrijdag 30 januari vertellen in De Schierstins te Feanwâlden. De lezing met beelden begint om 20.00 uur. Tevens kunnen bezoekers de gloednieuwe, permanente expositie ‘Het Laatste Friese Torenkasteel/De Lêste Toerstins’ bezichtigen, vooraf en in de pauze. De lezing is gratis, maar in verband met de verwachte belangstelling is reserveren noodzakelijk.
Dr. Han Nijdam won in 2009 de Prof. Van Winterprijs, een tweejaarlijkse prijs voor het beste boek op het terrein van lokale en regionale geschiedenis. Hij won de prijs met zijn proefschrift ‘Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland’. De titel van de lezing sluit hier nauw op aan: ‘Eercultuur in de middeleeuwse Friese stinsen: tussen vetes en feesten’.
De historicus van de Fryske Akademy deed onderzoek naar de Oud-Friese boeteregisters. In autonome gebieden van de vrije Friezen langs de Nederlandse en Duitse Noordzeekust werden geregeld vetes uitgevochten naar aanleiding van een erezaak. In de door Nijdam onderzochte Oudfriese boeteregisters werd vastgelegd wat precies gerekend kon worden tot ‘schending van eer’. De vechtpartijen gingen tussen de eigenaren van stinsen, de boerenadel van die tijd.
Reserveren voor deze lezing kan telefonisch (0511– 472937) of via de e-mail.

Concert Ella & Her Man za. 24 jan. afgelast wegens ziekte

AFGELASTING: Het duo Ella & Her man van Herman Woltman en Ella de Jong zou op zaterdag 24 januari een concert geven in De Schierstins . Door ziekte van Ella de Jong kan dit optreden helaas niet doorgaan.

Expositie landschappen Noordoost-Friesland uit de 20e eeuw - t/m 27 febr.

T/m eind februari zijn in De Schierstins een groot aantal landschapsschilderijen te bezichtigen uit de 20e eeuw. Het gaat om kunstwerken die de landschappen, dorps- en stadsgezichten van Noordoost Friesland als onderwerp hebben. Behalve schilderijen zijn er een aantal etsen van Ids Wiersma tentoongesteld.
De schilderijen en etsen komen uit de collectie van Reimer Rauwerda uit Stiens; ze zijn ook te koop. Rauwerda verzamelt al sinds 1970 Friese kunst. Bijzonder is zijn documentatie van in Friesland geboren kunstenaars; zijn documentatie is mogelijk uitvoeriger dan die van een instelling als Tresoar.
De landschappen zijn van verschillende generaties Friese kunstenaars: Ids Wiersma (brug Kûkherne, Drachtstercompagnie) en de gebroeders Van Schaik (Beetsterzwaag) hebben hun omgeving vastgelegd, maar er hangt ook werk van jongere generaties als Klaas Koopmans (dorpsgezicht Jistrum) en Johannes Medemblik (dorpsgezicht Kollumerzwaag).
Verder hangen er kunstwerken van Sipke Sjoerd Haites, Nico Huppes, Sipke Jansma, G.H. van der Meulen, T. van der Meulen, Rob Röhrkohl, Fré Sikma, Andries en zoon Bauke van der Sloot, Jan Stroosma, Wim van der Veer, Bauke Weistra en Ype Wenning. Opvallend is dat veel kunstwerken het waterrijke deel van Friesland als onderwerp hebben, zoals Grou en omgeving en de Grote en Kleine Wielen bij Leeuwarden.
Tot en met vrijdag 27 februari staat de expositie in de Schierstins. Van 13.30-17.00 uur is het cultureel en historisch centrum open. Na 24 januari kan ook de nieuwe expositie over ‘het laatste Friese torenkasteel’ bezichtigd worden.

Grote, permanente expositie 'Het laatste Friese torenkasteel/De lĂȘste toerstins' vanaf 23 jan.

Torens  behoren tot de gebouwen die het meest tot de verbeelding spreken. Zeker als het gaat om middeleeuwse torens. Stichting De Schierstins zet met haar nieuwe, permanente expositie en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers.
Deze vaste tentoonstelling is op vrijdag 23 januari officieel geopend door de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, samen met professor  Q. Darmfögel.
De expositie voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland.  Van deze kasteelvormen – in Friesland stinsen genoemd, in Groningen steenhuizen - restten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is.
In de Schierstins tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s,  door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie. Bijzonder zijn de wandprojecties van krijgers uit deze lang vervlogen tijd. Dit alles speelt zich af in de toren, de stins zelf. In de overwelfde torenkelder kan de bezoeker genieten van een speciaal voor de Schierstins gemaakt animatiefilm over het verhaal van deze stins. Op de zolders van de 18e-eeuwse aanbouw worden de bezoeker in de historie van De Schierstins betrokken, eveneens met foto’s, filmpjes en voorwerpen. Zij maken kennis met verschillende bijzondere bewoners van het eeuwenoude complex, zoals de legendarische postbeambte Musch. 
De expositie is vanaf vrijdag 23 januari te bezichtigen, dinsdags t/m zondags van 13.30-17.00 uur. Vanaf 1 maart is de Schierstins gesloten voor publiek in verband met de bouw van een foyer voor de podiumactiviteiten van de stichting en een daaraan gekoppelde verbouwing. Vanaf de zomer is het complex met middeleeuwse toren weer toegankelijk.

(Foto's Hellebaard uit Mantgum en officiële opening door gedeputeerde mr.drs. Jannewietske de Vries)

Zie ook filmpje van de opening: http://youtu.be/FD0H60TkxKY

 

Filmpje De Schierstins - klik maar!

http://www.youtube.com/watch?v=JZrLXA9ScV8 - Schierstins

http://www.youtube.com/channel/UCWWuXPuu59hwPC5DyWUo83Q - Alle musea binnen Markant Friesland

Nieuwe ontdekkingsreis voor kinderen in De Schierstins: Mark & Ant

Sinds vandaag heeft De Schierstins een nieuwe ontdekkingsreis voor kinderen door bijna alle kamers van het gebouw: Mark & Ant. Met behulp van een soort waaier zijn er allemaal vragen en leuke opdrachten voor de jongste bezoekers. Het is ook de moeite waard voor ouders om hieraan mee te helpen. Op 13 april jl. sprak de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries lovende woorden over dit educatieproject van Markant Friesland, het samenwerkingsverband van musea in Noordoost-Friesland. Op de foto de gedeputeerde en Markant Friesland-coördinator Yvonne Hiemstra, die enkele kinderen uitleg geven over Mark & Ant.

Boekje over De Schierstins!

Maar liefst zeven eeuwen geschiedenis omvat De Schierstins: van edelen en monniken tot doktoren, professoren, postkantoorhouders en Duitse soldaten. Dit alles is nu samengevat in het boekje 'De Schierstins, een ongekende schat'. In het 64 pagina's omvattend werk staan diverse foto's en gemakkelijk leesbare informatie over de middeleeuwse verdedigingstoren, aanbouw en het verdwenen landgoed. Talloze illustraties bevat het boekje, ook een aantal dat nog niet eerder gepubliceerd is. Het boekje is voor € 7,50 (donateurs € 6,-) af te halen bij De Schierstins of te koop bij de boekhandel te Feanwâlden, de twee boekhandels in Burgum en de Afuk-winkel aan de Boterhoek in Leeuwarden.

Middeleeuwse Kinderfeestjes

Wat houdt een Middeleeuws Kinderfeestje in? Kinderen in de leeftijd van groep 3 en 4 mogen zich verkleden in middeleeuwse kleding. Ze krijgen ook een boeiend verhaal te horen, mogen een zoekopdracht doen in het gebouw en gaan samen op de foto. Er is ook nog een versnapering. En dat alles in en rond de originele middeleeuwse verdedigingstoren met aanbouw De Schierstins. Opgave en inlichtingen via tel.nr. 0511-472937 (do.mi. t/m za.mi. van 13.30-17.00 u.) of via info@schierstins.nl. In verband met de komende verbouwing zijn er pas vanaf januari 2015 weer kinderfeestjes.

  • << |
  •  1 |
  • >>