Nieuws

Schierstins tot de zomer gesloten wegens ver- en nieuwbouw

De Schierstins is vanwege ver- en nieuwbouw tot de zomer gesloten. Er komt een nieuwe foyer bij het gebouw en een deel van het interieur in het oude gebouw (balie, keuken, halletje) wordt vernieuwd. In de eerste week van maart 2015 gaat de schop in de grond.  Adema Architecten uit Dokkum heeft de voorbereidingen getroffen, bouwbedrijf Hiemstra bouwt het fundament, Ensel doet de rest: glazen wanden, het dak en het andere constructiewerk. Pranger-Rosier zorgt voor de installaties. De gemeente Dantumadiel is als eigenaar van het gebouw opdrachtgever. Stichting De Schierstins, de gebruiker van het gebouw, wil met de ver- en nieuwbouw vooral meer ruimte aan de bezoekers bieden tijdens concerten, lezingen en theatervoorstellingen.

 

Grote, permanente expositie 'Het laatste Friese torenkasteel/De lêste toerstins' vanaf 23 jan.

Torens  behoren tot de gebouwen die het meest tot de verbeelding spreken. Zeker als het gaat om middeleeuwse torens. Stichting De Schierstins zet met haar nieuwe, permanente expositie en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers.
Deze vaste tentoonstelling is op vrijdag 23 januari officieel geopend door de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, samen met professor  Q. Darmfögel.
De expositie voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland.  Van deze kasteelvormen – in Friesland stinsen genoemd, in Groningen steenhuizen - restten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is.
In de Schierstins tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s,  door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie. Bijzonder zijn de wandprojecties van krijgers uit deze lang vervlogen tijd. Dit alles speelt zich af in de toren, de stins zelf. In de overwelfde torenkelder kan de bezoeker genieten van een speciaal voor de Schierstins gemaakt animatiefilm over het verhaal van deze stins. Op de zolders van de 18e-eeuwse aanbouw worden de bezoeker in de historie van De Schierstins betrokken, eveneens met foto’s, filmpjes en voorwerpen. Zij maken kennis met verschillende bijzondere bewoners van het eeuwenoude complex, zoals de legendarische postbeambte Musch. 
De expositie is vanaf vrijdag 23 januari te bezichtigen, dinsdags t/m zondags van 13.30-17.00 uur. Vanaf 1 maart is de Schierstins gesloten voor publiek in verband met de bouw van een foyer voor de podiumactiviteiten van de stichting en een daaraan gekoppelde verbouwing. Vanaf de zomer is het complex met middeleeuwse toren weer toegankelijk.

(Foto's Hellebaard uit Mantgum en officiële opening door gedeputeerde mr.drs. Jannewietske de Vries)

Zie ook filmpje van de opening: http://youtu.be/FD0H60TkxKY

 

Lezing Peter Hein over zijn en zijn ouders onderduiktijd - vr. 27 fe.

Vrijdag 27 februari organiseerde de Stichting Skiednis Feanwâlden een lezing in de Schierstins met als thema ’70 jaar bevrijd van oorlog’. Beeldend kunstenaar Peter Hein vertelde bijzonder boeiend over 'mijn eenzame onderduik en de turbulente onderduik van mijn ouders'. Hij en zijn ouders ondergingen apart van elkaar angstaanjagende evaringen in hun onderduiktijd.  In zijn boek De onderduikers vertelt Hein over de onderduik van zijn ouders. Na de oorlog sprak zijn moeder heel veel over haar onderduik. Zijn vader zweeg daarentegen. Hein interviewde zijn ouders om het hele verhaal te horen. Eindelijk begon zijn vader te spreken. Het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal kwam op papier. Een verhaal van een wanhopige zwerftocht langs 12 onderduikadressen. En van spectaculaire ontsnappingen. In het boek Het zesde jaar gaat het over zijn eigen onderduik: als Joods jongetje kijkt hij in het eerste jaar na de bevrijding (het ‘zesde jaar´) ook terug de bevrijding en de hereniging met zijn ouders: het voelt voor hem als of hij opnieuw onderduikt bij vreemde mensen, al zijn het dit keer zijn eigen ouders. Hein trok de persoonlijke verhalen ook in het bredere verband van alle onderduikers. Een 20-jarige bezoeker vroeg hem nog om een levensadvies. Het antwoord kwam neer: pluk het leven.


Kindervoorstelling Krokusvakantie: 'Haas, kip en het grote bosfeest' - wo. 25 fe.

Op woensdag 25 februari - in de krokusvakantie - kwam Kindertheater Ithaka met een mooi kinderprogramma naar De Schierstins: de meespeelvoorstelling ‘Haas, kip en het grote bosfeest’ voor kinderen van 4-10 jaar, ouders en pakes en beppes.  Er was zoveel belangstelling, dat er een extra optreden aan werd toegevoegd. In totaal 124 kinderen en volwassenen bezochten de voorstelling. 

Vertelster en actrice Baukje Fennema van Ithaka vertelde drie verhalen in een vrolijke en interactieve setting. Terwijl ze verhaalde, vroeg ze aan de kinderen in het publiek of ze mee wilden helpen. Tenslotte was Baukje maar alleen en hoe moest zij nou al die rollen spelen? Dat werd gewaardeerd. 'Ik vond het leuk dat de kinderen mee mochten doen', merkte een van de (groot)ouders op.

De voorstelling had als thema ‘feest’ en was gebaseerd op de boeken over Haas, van Annemarie Bon. Zo gebeurde het dat Haas een feest van niks organiseerde. Het leven is soms saai, dus moet je wat doen. Dan maar een feest van niks, toch? Het tweede verhaal ging over de jarige Egel. Hij werd erg zenuwachtig van de voorbereidingen. Alles mislukte! Gelukkig kwam Haas langs en nam alles van hem over. Nu kon Egel heerlijk onderuitgezakt genieten van zijn feest.
Tot slot vierden de dieren van het bos Valentijnsdag, dat altijd in februari is. Het is het feest van de liefde, nietwaar?  Kip bleek erg populair te zijn, maar het leek erop dat ze Haas de liefste van allemaal vond. Zouden ze verkering krijgen? Of zouden ze gaan trouwen? Of… of… werd het toch een LAT-relatie?

Ithaka – met de professioneel opgeleide en ervaren Baukje Fennema – heeft reeds vele malen met succes op het Schierstins-podium gestaan. De reacties waren weer lovend, ze blijkt uit het gastenboek: ; 'Wat een prachtige voorstelling. Heel creatief'.

 

Theater met veel muziek: Inez Timmer - Tusken Heimat en Heitelân - za. 14 febr.

Inez Timmer kwam op zaterdag 14 februari met haar persoonlijke theaterprogramma ‘Tusken Heimat en Heitelân’ naar De Schierstins.

‘Tusken Heimat & Heitelân’ is een heel persoonlijk Friestalig theaterprogramma met veel muziek. Inez Timmer verried de aanwezigen vanuit de luwte van een koe in Paesens/Moddergat hoe de eenhoorn uitgestorven is en waarom Màxima in Duitsland zo populair is. Inez kan het weten want zij woont al jaren in Duitsland en is daar een gevierde musicalster. Ze kreeg heimwee naar de Friese taal en het Friese landschap en dat bracht haar terug naar de Friese podia.

Inez begon haar carrière ook in Fryslân, waar ze in de jaren ’70 en ’80 het boegbeeld was van de vermaarde Friese folkgroep Irolt. Hierna deed ze het conservatorium in Hilversum, waar ze op jazz afstudeerde. Daarna volgde ze nog acteer-, dans- en zanglessen. Inez werd na haar afstuderen aangenomen bij Joop van den Ende om een rol te vertolken in de eerste grote musical Cyrano. Dit bracht haar onder andere naar Wenen en andere Oostenrijkse en Duitse podia.

Ze vestigde zich in Duitsland, waar ze diverse rollen speelde in musicals als De Klokkenluider van de Notre Dame. De laatste jaren treedt ze weer op in de regio waar ze begon, met soloprogramma’s als ‘Tusken Heimat en Heitelân’. Ze werd daarin begeleidt door toetsengenie Peter van der Zwaag, die veel bekende artiesten heeft begeleid, onder wie Willeke Alberti.

Enkele reacties uit het publiek in de Schierstins op ‘Tusken Heimat en Heitelân’: 'Geweldig'. 'Wat een professionaliteit'.Expositie landschappen Noordoost-Friesland uit de 20e eeuw - t/m 27 febr.

T/m eind februari was in De Schierstins een groot aantal landschapsschilderijen te bezichtigen uit de 20e eeuw. Het ging om kunstwerken die landschappen, dorps- en stadsgezichten van Noordoost Friesland als onderwerp hadden. Behalve schilderijen waren er een aantal etsen van Ids Wiersma tentoongesteld.
De schilderijen en etsen kwamen uit de collectie van Reimer Rauwerda uit Stiens. Rauwerda verzamelt al sinds 1970 Friese kunst. Bijzonder is zijn documentatie van in Friesland geboren kunstenaars; zijn documentatie is mogelijk uitvoeriger dan die van een instelling als Tresoar.
Voor deze expositie was een grote belangstelling; er werden ook vele kunstwerken verkocht. De
landschappen waren van verschillende generaties Friese kunstenaars: Ids Wiersma (brug Kûkherne, Drachten) en de gebroeders Van Schaik (Beetsterzwaag) hadden hun omgeving vastgelegd, maar er hing ook werk van jongere generaties als Klaas Koopmans (dorpsgezicht Jistrum) en Johannes Medemblik (dorpsgezicht Kollumerzwaag).
Verder waren er kunstwerken van Sipke Sjoerd Haites, Nico Huppes, Sipke Jansma, G.H. van der Meulen, T. van der Meulen, Rob Röhrkohl, Fré Sikma, Andries en zoon Bauke van der Sloot, Jan Stroosma, Wim van der Veer, Bauke Weistra en Ype Wenning. Opvallend is dat veel kunstwerken het waterrijke deel van Friesland als onderwerp hadden, zoals Grou en omgeving en de Grote en Kleine Wielen bij Leeuwarden. Enkele reacties uit het gastenboek: 'Moai ferskaat' en 'Leuke schilderijen van Friesland'.

Filmpje De Schierstins - klik maar!

http://www.youtube.com/watch?v=JZrLXA9ScV8 - Schierstins

http://www.youtube.com/channel/UCWWuXPuu59hwPC5DyWUo83Q - Alle musea binnen Markant Friesland

Ontdekkingsreis voor kinderen in De Schierstins: Mark & Ant

Sinds enige tijd heeft De Schierstins een nieuwe ontdekkingsreis voor kinderen door bijna alle kamers van het gebouw: Mark & Ant. Met behulp van een soort waaier zijn er allemaal vragen en leuke opdrachten voor de jongste bezoekers. Het is ook de moeite waard voor ouders om hieraan mee te helpen. Op 13 april jl. sprak de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries lovende woorden over dit educatieproject van Markant Friesland, het samenwerkingsverband van musea in Noordoost-Friesland. Op de foto de gedeputeerde en Markant Friesland-coördinator Yvonne Hiemstra, die enkele kinderen uitleg geven over Mark & Ant.

Boekje over De Schierstins!

Maar liefst zeven eeuwen geschiedenis omvat De Schierstins: van edelen en monniken tot doktoren, professoren, postkantoorhouders en Duitse soldaten. Dit alles is nu samengevat in het boekje 'De Schierstins, een ongekende schat'. In het 64 pagina's omvattend werk staan diverse foto's en gemakkelijk leesbare informatie over de middeleeuwse verdedigingstoren, aanbouw en het verdwenen landgoed. Talloze illustraties bevat het boekje, ook een aantal dat nog niet eerder gepubliceerd is. Het boekje is voor € 7,50 (donateurs € 6,-) af te halen bij De Schierstins of te koop bij de boekhandel te Feanwâlden, de twee boekhandels in Burgum en de Afuk-winkel aan de Boterhoek in Leeuwarden.

Middeleeuwse Kinderfeestjes

Wat houdt een Middeleeuws Kinderfeestje in? Kinderen in de leeftijd van groep 3 en 4 mogen zich verkleden in middeleeuwse kleding. Ze krijgen ook een boeiend verhaal te horen, mogen een zoekopdracht doen in het gebouw en gaan samen op de foto. Er is ook nog een versnapering. En dat alles in en rond de originele middeleeuwse verdedigingstoren met aanbouw De Schierstins. Opgave en inlichtingen via tel.nr. 0511-472937 (do.mi. t/m za.mi. van 13.30-17.00 u.) of via info@schierstins.nl. In verband met de komende verbouwing zijn er pas vanaf januari 2015 weer kinderfeestjes.

  • << |
  •  1 |
  • >>