Nieuws

Hoogtepunt nieuwbouw Schierstins

Het spectaculairste moment van de bouw van de nieuwe Schierstins-foyer was op woensdag 15 april: een grote kraan van Vrieswijk takelde de stalen boom met dak van het parkeerterrein over de lindebomen en de gracht naar de juiste plek. De 'boom', die verschillende 'takken' bevat, draagt het dak. Om de foyer komt een glazen wand en daaromheen een soort palissade, dat herinnert aan de middeleeuwse donjons met een palissade van houten palen eromheen. De stalen boom met dak is gemaakt door het constructiebedrijf Ensel uit Dokkum. Zie ook het filmpje op Youtube van RTV NOF:https://www.youtube.com/watch?v=XaiB5siwvgU.

Schilderij Milikowski-De Raat aangeboden

Het Theun de Vries Genootschap mocht op 7 april een bijzondere schenking in ontvangst nemen: het schilderij 'De vrijheid gaat in 't rood gekleed' van Riek Milikowski-De Raat. Ondanks haar hoge leeftijd was de in 1918 geboren kunstenares in eigen persoon en met haar zoon en schoondochter naar de Schierstins gekomen om het schilderij te overhandigen. Ook Fieteke Leenes, die in 2002 model stond voor het schilderij, was aanwezig, alsmede Theun de Vries' dochter Sandra en kleindochter Sascha. De titel van het schilderij verwijst naar de gelijknamige roman van Theun de Vries. De schrijver en mevrouw Milikowski kenden elkaar persoonlijk vanwege hun gemeenschappelijke communistische achtergrond. De schilderes was toevallig ook getuige van de arrestatie van Theun de Vries in de zomer van 1944. Hij stimuleerde haar om beeldend kunstenaar te worden.  Het schilderij is vanaf eind augustus te bewonderen in de Theun de Vrieskeamer van de Schierstins.

Voorzitter Geart de Vries van het Theun de Vries Genootschap neemt het schilderij in ontvangst van Riek Milikowski.

Schierstins tot de zomer gesloten wegens ver- en nieuwbouw

De Schierstins is vanwege ver- en nieuwbouw tot de zomer gesloten. Er komt een nieuwe foyer bij het gebouw en een deel van het interieur in het oude gebouw (balie, keuken, halletje) wordt vernieuwd. In de eerste week van maart 2015 gaat de schop in de grond.  Adema Architecten uit Dokkum heeft de voorbereidingen getroffen, bouwbedrijf Hiemstra bouwt het fundament, Ensel doet de rest: glazen wanden, het dak en het andere constructiewerk. Pranger-Rosier zorgt voor de installaties. De gemeente Dantumadiel is als eigenaar van het gebouw opdrachtgever. Stichting De Schierstins, de gebruiker van het gebouw, wil met de ver- en nieuwbouw vooral meer ruimte aan de bezoekers bieden tijdens concerten, lezingen en theatervoorstellingen.

 

Grote, permanente expositie 'Het laatste Friese torenkasteel/De lêste toerstins' vanaf 23 jan.

Torens  behoren tot de gebouwen die het meest tot de verbeelding spreken. Zeker als het gaat om middeleeuwse torens. Stichting De Schierstins zet met haar nieuwe, permanente expositie en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers.
Deze vaste tentoonstelling is op vrijdag 23 januari officieel geopend door de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, samen met professor  Q. Darmfögel.
De expositie voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland.  Van deze kasteelvormen – in Friesland stinsen genoemd, in Groningen steenhuizen - restten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is.
In de Schierstins tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s,  door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie. Bijzonder zijn de wandprojecties van krijgers uit deze lang vervlogen tijd. Dit alles speelt zich af in de toren, de stins zelf. In de overwelfde torenkelder kan de bezoeker genieten van een speciaal voor de Schierstins gemaakt animatiefilm over het verhaal van deze stins. Op de zolders van de 18e-eeuwse aanbouw worden de bezoeker in de historie van De Schierstins betrokken, eveneens met foto’s, filmpjes en voorwerpen. Zij maken kennis met verschillende bijzondere bewoners van het eeuwenoude complex, zoals de legendarische postbeambte Musch. 
De expositie is vanaf vrijdag 23 januari te bezichtigen, dinsdags t/m zondags van 13.30-17.00 uur. Vanaf 1 maart is de Schierstins gesloten voor publiek in verband met de bouw van een foyer voor de podiumactiviteiten van de stichting en een daaraan gekoppelde verbouwing. Vanaf de zomer is het complex met middeleeuwse toren weer toegankelijk.

(Foto's Hellebaard uit Mantgum - foto Toonbeeld/Frans de Vries -  en officiële opening door gedeputeerde mr.drs. Jannewietske de Vries)

Zie ook filmpje van de opening: http://youtu.be/FD0H60TkxKY

 

Lezing Peter Hein over zijn en zijn ouders onderduiktijd - vr. 27 fe.

Vrijdag 27 februari organiseerde de Stichting Skiednis Feanwâlden een lezing in de Schierstins met als thema ’70 jaar bevrijd van oorlog’. Beeldend kunstenaar Peter Hein vertelde bijzonder boeiend over 'mijn eenzame onderduik en de turbulente onderduik van mijn ouders'. Hij en zijn ouders ondergingen apart van elkaar angstaanjagende evaringen in hun onderduiktijd.  In zijn boek De onderduikers vertelt Hein over de onderduik van zijn ouders. Na de oorlog sprak zijn moeder heel veel over haar onderduik. Zijn vader zweeg daarentegen. Hein interviewde zijn ouders om het hele verhaal te horen. Eindelijk begon zijn vader te spreken. Het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal kwam op papier. Een verhaal van een wanhopige zwerftocht langs 12 onderduikadressen. En van spectaculaire ontsnappingen. In het boek Het zesde jaar gaat het over zijn eigen onderduik: als Joods jongetje kijkt hij in het eerste jaar na de bevrijding (het ‘zesde jaar´) ook terug de bevrijding en de hereniging met zijn ouders: het voelt voor hem als of hij opnieuw onderduikt bij vreemde mensen, al zijn het dit keer zijn eigen ouders. Hein trok de persoonlijke verhalen ook in het bredere verband van alle onderduikers. Een 20-jarige bezoeker vroeg hem nog om een levensadvies. Het antwoord kwam neer: pluk het leven.


Filmpje De Schierstins - klik maar!

http://www.youtube.com/watch?v=JZrLXA9ScV8 - Schierstins

http://www.youtube.com/channel/UCWWuXPuu59hwPC5DyWUo83Q - Alle musea binnen Markant Friesland

Ontdekkingsreis voor kinderen in De Schierstins: Mark & Ant

Sinds enige tijd heeft De Schierstins een nieuwe ontdekkingsreis voor kinderen door bijna alle kamers van het gebouw: Mark & Ant. Met behulp van een soort waaier zijn er allemaal vragen en leuke opdrachten voor de jongste bezoekers. Het is ook de moeite waard voor ouders om hieraan mee te helpen. Op 13 april jl. sprak de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries lovende woorden over dit educatieproject van Markant Friesland, het samenwerkingsverband van musea in Noordoost-Friesland. Op de foto de gedeputeerde en Markant Friesland-coördinator Yvonne Hiemstra, die enkele kinderen uitleg geven over Mark & Ant.

Boekje over De Schierstins!

Maar liefst zeven eeuwen geschiedenis omvat De Schierstins: van edelen en monniken tot doktoren, professoren, postkantoorhouders en Duitse soldaten. Dit alles is nu samengevat in het boekje 'De Schierstins, een ongekende schat'. In het 64 pagina's omvattend werk staan diverse foto's en gemakkelijk leesbare informatie over de middeleeuwse verdedigingstoren, aanbouw en het verdwenen landgoed. Talloze illustraties bevat het boekje, ook een aantal dat nog niet eerder gepubliceerd is. Het boekje is voor € 7,50 (donateurs € 6,-) af te halen bij De Schierstins of te koop bij de boekhandel te Feanwâlden, de twee boekhandels in Burgum en de Afuk-winkel aan de Boterhoek in Leeuwarden.

Middeleeuwse Kinderfeestjes

Wat houdt een Middeleeuws Kinderfeestje in? Kinderen in de leeftijd van groep 3 en 4 mogen zich verkleden in middeleeuwse kleding. Ze krijgen ook een boeiend verhaal te horen, mogen een zoekopdracht doen in het gebouw en gaan samen op de foto. Er is ook nog een versnapering. En dat alles in en rond de originele middeleeuwse verdedigingstoren met aanbouw De Schierstins. Opgave en inlichtingen via tel.nr. 0511-472937 (do.mi. t/m za.mi. van 13.30-17.00 u.) of via info@schierstins.nl. In verband met de komende verbouwing zijn er pas vanaf januari 2015 weer kinderfeestjes.

  • << |
  •  1 |
  • >>