Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Dag van de Friese Amateurarchologie met determinatie en ontmoeting

Dag van de Friese Amateurarchologie met determinatie en ontmoeting

Dag van de Friese Amateurarchologie met determinatie en ontmoeting

Steeds meer liefhebbers gaan met een metaaldetector op pad of vinden al dan niet toevallig bijzondere stenen in de bodem. Op zaterdag 1 juni kunnen amateurarcheologen en ieder ander terecht op de Dag van de Friese Amateurarcheologie in de Schierstins te Feanwâlden (11.00-17.00 u.)
Op de Dag van de Friese Amateurarcheologie in de Schierstins kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien. Voor de determinatie zijn aanwezig: Jelle Schokker van het Noordelijke Archeologisch Depot, archeoloog drs. Evert Kramer en deskundige Lútsen Haak. Ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy is van de partij.

Verder is Frieslands bekendste hobby-archeoloog Robbert Velt, mede-initiatiefnemer van deze dag, aanwezig. Hij komt onder andere met een Katzbalger-pommel, de ijzeren bovenkant van het lemmet van een zwaard uit de 15e of 16e eeuw. Ook de jonge amateur-archeoloog Jelle Wietze de Haan is van de partij. Hij vond het afgelopen jaar een zilveren gulden uit 1700 in De Valom, en onderdelen van een wapendropping bij Arnhem, namelijk een stootkussen en beugel. Voor zover hem bekend is niet eerder zoiets gevonden. Tenslotte staat ook Tjalling Dijk uit Feanwâlden er met een stand van zijn bijzondere vondsten. Hij heeft aan de Schierstins een stenen kanonskogel in bruikleen gegeven.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.
Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten. Voor inlichtingen: info@schierstins.nl en tel. 0511-472937.
Op dezelfde dag houdt het IJstijdenmuseum (terrein De Kruidhof) in Buitenpost van 10.00-16.00 uur een Bodemvondstendag. Zie verder www.schierstins.nl en www.ijstijdenmuseum.nl.

Entree is € 4,00 per persoon, t/m 16 jaar € 1,00 en donateurs Schierstins € 2,00