Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Historische Route Feanwâlden (fyts- en kuierrûte)


Na een aanlooptijd van bijna twee jaar, mede veroorzaakt door corona, zijn op 12 februari j.l. met behulp van vrijwilligers, de fotoborden met tekst van de Historische Route Feanwâlden geplaatst.

Door de initiatiefnemers is een route van 10 km uitgezet door het dorp Feanwâlden om via de Swette en Kûkherne, de Goddeloaze Singel en de Skilige Piip ten oosten van het dorp weer te eindigen bij de Schierstins (start en finish van de route).

De route gaat langs panden en bijzondere locaties met een cultureel-historische waarde (zoals het Tsjerkepaad). Verzamelborden zijn geplaatst bij de voormalige Freia “molkfabryk”, de oude Koemarkt, de Haven en het stationsgebied (Spoarpark). De borden brengen het verleden in beeld met foto’s uit de oude doos” en zijn voorzien van een informatieve tekst. Bij de overige panden zijn kleinere borden geplaatst (zie foto).

Een info-folder/routebeschrijving is gratis verkrijgbaar bij de Schierstins en andere toeristische trekpleisters in de omgeving. De informatieve en kleurrijke folder nodigt de wandelaar of fietser uit om het dorp en haar omgeving (nog beter) te verkennen.

Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen en alle eigenaren van de betrokken panden wilden meewerken, inclusief de gemeente Dantumadiel.

Diverse organisaties, instellingen en bedrijven maakten dit project financieel mogelijk. Zonder anderen tekort te willen doen, noemen we met name: It Iepen Mienskipsfûns, gemeente Dantumadiel, Dorpsbelangen Feanwâlden-Feanwâldsterwâl en de A.S. Talma Stichting.

Stichting Freonen fan de Skierstins draagt de eindverantwoordelijkheid voor het gehele project.

De routebeschrijving kan ook gedownload worden en op een mobiele telefoon bekeken worden.
Historische Route Feanwâlden

Filmpje: Historische Route Feanwâlden