Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Stinzentuin

Elk voorjaar zijn er in de tuin van De Schierstins mensen te vinden die op zoek zijn naar typische voorjaarsbloeiers: de stinzenplanten. Het zijn planten die vanouds in tuinen van adellijke families en notabelen te vinden zijn. Zij voelen zich het beste thuis in natuurlijk aangelegde, parkachtige tuinen, waar ze kunnen verwilderen. Het zijn van oorsprong geen inheemse planten.
Nu in de Stinzentuin. Foto's van Harm Woelinga

Hieronder vindt u de bloeiende stinzenplanten van mei/juni


AdderwortelDonkere ooievaarsbek
Elfenbloem
Gevlekte aronskelkGewone vogelmelkHaarlems klokkenspel


Knolsteenbreek


Lievevrouwe bedstro


Lelietje-Van-DalenJapans hoefbladItaliaanse AronskelkHardbladzonnebloem
Knikkende VogelmelkWilde Framboos


SieruitjeOoievaarsbek
Wilde boshyacint met DichtersnarcisSalemonszegel

Het merkwaardige is dat stinzenplanten buiten deze parken - in het omringende veld - niet of nauwelijks gedijen. Ze aarden het best in vruchtbare losse grond die jaren achtereen door de mens bewerkt is: bemest, vergraven, verbeterd en beplant met bomen en struiken. Op den duur redden de stinzenplanten zichzelf, zoals in parzegelk Jongema State te Raerd, waar de state in 1912 gesloopt is. De stinzenplanten waarderen ook struiken en bomen met snel verterend blad, zoals de es, in hun omgeving. De bomen laten in het vroege voorjaar de zonnestralen door als deze planten in bloei staan.

Stinzenplanten worden voor het eerst vermeld in boeken of documenten uit de tweede helft van de 16e eeuw. Een plant als het lenteklokje (maarteblomke) wordt reeds in 1420 genoemd. Grote opgang maken de stinzenplanten vanaf de eerste helft van de 18e eeuw. Dat houdt verband met de opkomst van tuinen in de Engelse landschapsstijl: parkachtige tuinen met heuveltjes, vijvers, grillig lopende paden en groepjes bomen en struiken. Voor stinzenplanten een ideaal oord om buiten de perkjes te treden en te verwilderen. De eigenaren laten dat toe, want het past in het concept van een natuurlijke tuin. Ze laten zelfs met opzet deze planten verwilderen.

Het is aan dr. J. Botke te danken dat de naam stinzenplanten is ingevoerd. In zijn boek De Gritenij Dantumadiel (1932) spreekt hij als eerste over 'stinsenplanten'. Daarmee bedoelt hij de planten rond De Schierstins die door de dorpsbewoners 'stinzeblomkes' worden genoemd (het Haarlems klokkenspel).

In 2001 is de tuin van De Schierstins na een grondige renovatie heropend. Sindsdien groeit er een veel grotere variatie en hoeveelheid stinzenplanten. Een werkgroep beheert de stinzenplanten in de tuin. Zij houden met andere beheerders/bezitters ook een wekelijkse inventarisatie van de stinzenplanten in: Stinzenflora monitor.De voornaamste stinzenplanten rondom De Schierstins:
Adderwortel Persicaria bistorta Njirrewoartel
Boerenkrokus Crocus tommasinianus Herb Boerekrookje
Bonte krokus Crocus vernus Krookje
Breed longkruid Pulmonaria officinalis L. Longkrûd
Gele anemoon Anemone ranunculoides Giele anemoan
Gevlekte aronskelk Arum maculatum Aronstsjelk
Grote sneeuwroem Scilla siehei Grutte Stjerblom
Haarlems klokkenspel Saxifraga granulata L. var. plena Haarlimmer klokkespul
Holwortel Corydalis bulbosa (L.) DC Holwoartel
Italiaanse aronskelk Arum italicum Italiaanske aronstsjelk
Kleine sneeuwroem Scilla sardensis Lytse stjerblom
Knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans Grutte gersstjer
Lenteklokje Leucojum vernum L. Maarteblomke
Sneeuwklokje Galanthus nivalis L. Liderke
Oosterse sterhyacint Scilla siberica Stjerhyasint
Vingerhelmbloem Corydalis solida (L.) Clairv. Helmblom
Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta Wylde hyasint
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus L. Titelroas
Winterakoniet Eranthis hyemalis (L.) Salisb Ayttablomke

En dan zijn er rondom De Schierstins nog planten die wel tot de stinzenflora behoren, maar geen echte stinzenplanten zijn.
De grote stinzenplantenkenner D.T.E. van der Ploeg (1919-2006) noemde ze het 'byguod'.De belangrijkste bij De Schierstins zijn:
Bosgeelster Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Boskgoudstjer
Bostulp Tulipa sylvestris L. Wylde tulp
Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum L. Brune earrebarrebek
Droogbloeier (herfsttijloos) Colchicum byzantinum Ker-Gawl. Droechbloeier
Hartbladzonnebloem Doronicum pardalianches Foarjierssinneblom
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum Gersstjer
Kievitsbloem Fritillaria meleagris Ljippeblom
Lievevrouwebedstro Galium odoratum (L.) Scop. Frouwebêdstrie
Pimpernoot Staphylea pinnata L. Pimpernút
Prachtframboos Rubus spectabilis Pursh. Prachtframboas
Zenegroen Ajuga reptans L. Krûpend grien