Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

De Schierstins, middeleeuwse torenkasteel

De Schierstins, middeleeuwse torenkasteel

Het rijk geïllustreerde en fraai vorm gegeven boekwerk - dankzij Frans de Vries/Toonbeeld - beschrijft de functie van de stinzen in de Friese maatschappij tijdens de middeleeuwen. Bovendien legt auteur Erwin Boers verbanden met de andere torenkastelen van Nederland en Europa. De Friese stinzen stonden namelijk allesbehalve op zichzelf. Het verhaal is heel toegankelijk en boeiend geschreven. Uniepers uit Hoorn zorgde voor de uitgave. De totstandkoming van het boek is mogelijk geworden dankzij subsidies van de provincie Fryslân, de gemeente Dantumadiel, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de Stichting Ritske Boelema Gasthuis, de Gravin M.A.O.C. van Bylandt Stichting en de Ottema Kingma Stichting.

Dit mooie boek is te krijgen aan de balie in de Schierstins en kost maar € 16,--

Film presentatie boek