Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Lezing ´De familie Van Sytzama´

Lezing ´De familie Van Sytzama´

Hoge militairen, grietmannen, een dichteres en een goede schaatser: de Friese adellijke familie Van Sytzama was een veelzijdige familie. Oranje- en adeldeskundige Bearn Bilker houdt op 17 februari over dit voornaam geslacht een boeiende lezing in de Schierstins te Feanwâlden.
De lezing begint om 19.30 uur. Reserveren is aan te bevelen via info@schierstins.nl en telefoon 0511 472937.

De Van Sytzama´s werkten zich vanaf de middeleeuwen op van boeren tot mensen van adel. Ze hadden eigen states in Driesum – Rinsma State – waar burgemeester Douwe Jan Vincent de scepter zwaaide over Dantumadiel en Friens bij Jirnsum - Beslinga State.

Sommigen dienden in het leger als officier – een van hen schopte het tot generaal - de Tweede Kamer of werden grietman of burgemeester. Maar ze deden ook aan kunst en cultuur: er was de christelijke dichteres Clara Feyoena, een schilderijenverzamelaar en er was een sportman op het ijs. Een van hen streed voor het christelijk lager onderwijs. Er zaten ook zeker wel zwarte schapen onder de Sytzama’s. En ze trouwden ook niet altijd volgens de traditie. Eén tak van de familie emigreerde zelfs naar de Verenigde Staten.
Een boeiend en afwisselend familieverhaal. De kenner bij uitstek Bearn Bilker uit Oudwoude vertelt altijd smakelijk en helder, ook over deze opmerkelijk familie en hij staat stil bij de meest markante leden van dit geslacht. Bilker, tevens de Oranjedeskundige van Fryslân, staat ook zeker stil bij Rinsma State en zijn bewoners en het verhaal eindigt met de huidige Sytzama’s: hoe leven ze nu?