Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Het laatste Friese torenkasteel

De lêtste toerstins

Torens behoren tot de gebouwen die het meest tot de verbeelding spreken. Zeker als het gaat om middeleeuwse torens. Stichting De Schierstins zet met haar nieuwe, permanente expositie en archeologisch steunpunt ‘Het laatste Friese torenkasteel/de lêste toerstins’ haar zeer zeldzame toren beter in de schijnwerpers.De expositie voert de bezoekers naar de tijd dat het wemelde van torenkastelen in Nederland, en vooral in Friesland. Van deze kasteelvormen – in Friesland stinsen genoemd, in Groningen steenhuizen - restten nog enkele tientallen, waarvan slechts enkele toegankelijk zijn. In Noord- en Oost-Nederland is de Schierstins de enige die voor het publiek ook van binnen geheel te bezichtigen is. In de Schierstins tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s, door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie. Bijzonder zijn de wandprojecties van krijgers uit deze lang vervlogen tijd. Dit alles speelt zich af in de toren, de stins zelf. In de overwelfde torenkelder kan de bezoeker genieten van een speciaal voor de Schierstins gemaakt animatiefilm over het verhaal van deze stins. Op de zolders van de 18-eeuwse aanbouw worden de bezoeker in de historie van De Schierstins betrokken, eveneens met foto’s, filmpjes en voorwerpen. Zij maken kennis met verschillende bijzondere bewoners van het eeuwenoude complex, zoals de legendarische postbeambte Musch.

De expositie is samengesteld door historicus drs. Marjan Brouwer, in samenwerking met interieurontwerper Rob Schenk.

De Schierstins is ook veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers, van technische uitvoering tot geluidsopnames, waardoor voor enige duizenden euro’s bespaard kon worden.

Het ruim € 118.000 kostende project kon verder uitgevoerd worden dankzij de steun van de Provincie Fryslân (€ 59.000), Gemeente Dantumadiel (€ 12.000), Prins Bernhard Cultuur Fonds (€ 7.500), Ottema Kingma Stichting (€ 5.500), M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (€ 5.500) en Ritske Boelema Gasthuis (€ 2.000).
De Schierstins stak zelf € 21.000 in de nieuwe expositie.

Filmpje: Opening van de permanente tentoonstelling