Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Privacy verklaring

We nemen privacy zeer serieus. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgenomen. Deze verklaring voldoet aan de eisen die door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesteld worden.

Hieronder is samengevat hoe we omgaan met de privacy.

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • U hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).

Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.


Het bestuur van de Schierstins en het bestuur van ´Freonen fan de Skierstins'.